Wydanie nr 177 / 2022   

 

piątek, 20 maj 2022 01:21

VII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 27 maja 2022 r. godz. 9.00

Napisał
VII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 27 maja 2022 r. godz. 9.00
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528), zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.
Termin 27.05.2022 r. (piątek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: IV z dnia 29 marca 2022 r., V z dnia 11 kwietnia 2022 r., VI z dnia 5 maja 2022 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowodworskim za rok 2021:
4.1 rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim,
4.2 rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
4.3 rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2021 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok”. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
6.2 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego do realizacji promocji produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego dla województwa pomorskiego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
6.3 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2040. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Zakończenie obrad.

Skomentuj