Wydanie nr 23 / 2020   
styczeń 23, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
NAUKA

NAUKA (53)

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marzęcinie wyszedł z ciekawą inicjatywą skierowaną do wszystkich szkół w gminie Nowy Dwór Gdański. Wystarczy zbierać butelki plastikowe.

„Ze względu na światowe klęski żywiołowe, takie jak pożary lasów w Australii i masowe wycinanie drzew z lasów pierwotnych, postanowiliśmy zadbać o naszą przyszłość w myśl powiedzenia „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”. Dlatego zachęcamy wszystkie szkoły z gminy Nowy Dwór Gdański do przyłączenia się do naszej akcji sadzenia drzew wokół szkoły lub na innym terenie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Pomóżmy naszej planecie!” - czytamy w Liście Otwartym przesłanym do naszej redakcji.

 Samorządy Uczniowskie uruchamiają w szkołach akcję zbierania plastikowych butelek typu PET, które wymieniamy na sadzonki drzewek podczas kwietniowej akcji Starostwa Powiatowego „Drzewko za butelkę”. 10 butelek to jedna sadzonka! Wolontariusze wyznaczeni przez SU sadzą drzewka następnego dnia po akcji” - zachęca do wzięcia udziału SU z Marzęcina.

  Informacja: Samorząd Uczniowski ZSP Marzęcino

 

 

 Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Od dnia 09.01.2020 r. do 14.01.2020 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim trwała sesja egzaminacyjna, do której przystąpili uczniowie i absolwenci Technikum.

Egzamin przeprowadzany był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się  z wykorzystaniem systemu elektronicznego- przy komputerze (40 pytań wielokrotnego wyboru; czas trwania 60 minut). Zdający po egzaminie mogli poznać jego rezultat. Kolejny etap- praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja trwała od 120 do 240 minut,  w zależności od kwalifikacji.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r. zgłoszonych zostało 41 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone dnia 20 marca 2020 r.

egzaminy zawodowe zs nr 2 (3)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (4)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (5)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (6)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (7)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (8)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (1)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (2)
Egzaminy zawodowe zs nr 2 nowy dwór gd
Previous Next Play Pause
egzaminy zawodowe zs nr 2 (3) egzaminy zawodowe zs nr 2 (4) egzaminy zawodowe zs nr 2 (5) egzaminy zawodowe zs nr 2 (6) egzaminy zawodowe zs nr 2 (7) egzaminy zawodowe zs nr 2 (8) egzaminy zawodowe zs nr 2 (1) egzaminy zawodowe zs nr 2 (2) Egzaminy zawodowe zs nr 2 nowy dwór gd

  
kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 

Młodzi uczniowie i sportowcy z województwa pomorskiego dostali stypendia marszałka. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał także uczeń Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Maciej Podsiadły.

Dnia 16.12.2019 r.  w  Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,uczeń klasy III  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  w Zespole Szkół  - Maciej Podsiadły odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego stypendium  Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2025.

Zasady przyznawania stypendiów zostały określone w przyjętym przez Sejmik Województwa Pomorskiego programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i zostało przyznane na okres 10 miesięcy (razem 2500 zł w roku szkolnym). Pod uwagę wzięto kształcenie w zawodzie, odpowiadające branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w olimpiadach, turniejach  lub konkursach zawodowych oraz  udział w dodatkowych stażach i kursach.

Galę wręczenia stypendium poprzedził występ artystyczny przygotowany przez  grupę teatralną z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, której opiekunem jest  Pan Robert Cyrta.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu stypendyście i życzymy dalszych sukcesów.

podsiadły stypendium (2)
podsiadły stypendium (3)
podsiadły stypendium (4)
podsiadły stypendium (5)
podsiadły stypendium (6)
podsiadły stypendium (7)
podsiadły stypendium (8)
podsiadły stypendium (9)
podsiadły stypendium (10)
podsiadły stypendium (1)
Previous Next Play Pause
podsiadły stypendium (2) podsiadły stypendium (3) podsiadły stypendium (4) podsiadły stypendium (5) podsiadły stypendium (6) podsiadły stypendium (7) podsiadły stypendium (8) podsiadły stypendium (9) podsiadły stypendium (10) podsiadły stypendium (1)

  Informacja, foto: mgr Gabriela Figacz

 Kolejne spotkanie sieci współpracy  i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego. 

 Dnia 05 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego, tym razem w Szkole Podstawowej w Marzęcinie.

Podczas spotkania pedagog- doradca zawodowy p. Katarzyna Zielińska przedstawiła ciekawy projekt dokumentowania sukcesów absolwentów szkoły w Marzęcinie oraz przedstawiła wybrane formy i metody ze swojej praktyki doradczej.

Omawiano także zagadnienia związane ze współpracą z pracodawcami i wyborem ścieżki kształcenia  praktycznego. Zaproszeni pracodawcy z branży gastronomicznej –Willa Joker P. Joanna Winniczek –Przyborowska oraz P. Małgorzata Mularczyk podzieliły się doświadczeniami z pracy ze stażystami i praktykantami, określiły oczekiwania pracodawców i predyspozycje, jakie powinni posiadać uczniowie w ich branży.

 W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku ze wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

 Informacja:  Wioletta Przyborowska

  Koordynator sieci doradców zawodowych

   powiatu nowodworskiego

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim już od listopada mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki wirtualnej platformie zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się uczniowie Zespołu Szkół podczas lekcji przedsiębiorczości oraz zajęć zawodowych. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie działalności.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów rywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Nauczyciel jako mentor biznesu

Nim uczniowie rozpoczną swoją przygodę z wirtualnym biznesem, nauczyciele Zespołu Szkół zdobyli nowe umiejętności podczas praktycznych warsztatach z ekspertami firmy REVAS.  „Uwzględniając osiągnięty wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój firmy czy też jej zadłużenie, pedagog musi dokonać wieloaspektowej oceny biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.” – wyjaśnia Wojciech Pitura z rzeszowskiej firmy REVAS. „Podczas szkolenia nauczyciele zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Każdy z nauczycieli, który ukończył szkolenie i zdał egzamin, otrzymał Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS”.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku

Coraz więcej szkół dostrzega potrzebę praktycznego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający,  dlatego Zespół Szkół  wyposaża młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła licznym wyzwaniom życia zawodowego. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole, szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dzięki którym lekcje będą bardziej angażujące i praktyczne.

Wdrażając Branżowe Symulacje Biznesowe Zespół Szkół dołączył do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości.

 Informacja: Ewa Pichola

Dnia 14.11.2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbył się Kiermasz Ofert Pracy, w którego organizację włączyły się takie instytucje, jak: Młodzieżowe Centrum Kariery z Nowego Dworu Gdańskiego, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP z Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiorcami przedsięwzięcia byli uczniowie klas maturalnych technikum a także absolwenci ostatnich klas branżowej szkoły I stopnia.

Podczas Kiermaszu Ofert Pracy Pani Iwona Sabała i Pani Dominika Grzechnik- doradcy zawodowi i asystenci EURES z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim i OHP w Gdańsku przedstawiły w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze kwestie związane z podejmowaniem pracy za granicą. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest EURES i w jaki sposób może on pomóc w znalezieniu bezpiecznej pracy za granicą, (na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty pracy, jakie czynności należy podjąć przed wyjazdem, co zrobić w razie problemów za granicą). Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z handlem ludźmi, omówiono zagrożenia czyhające na osobę poszukującą pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na rodzaj i formę zawieranych umów.

W dalszej części spotkania młodzież odwiedziła poszczególne stoiska, na których można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej, sezonowej oraz pracy stałej. Osoby zainteresowane mogły zarejestrować się w jednostce OHP, korzystając z fachowej pomocy pośrednika pracy i uzupełnić ankietę poszukującego pracy.

mgr Gabriela Figacz
doradca zawodowy
kierownik praktycznej nauki zawodu

Nowy Dwór Gd. Uroczystość wręczenia świadectw czeladniczych w firmie Stolmach.

Dnia 14. 11. 2019 roku  w firmie „Stolmach” w Nowym Dworze Gdańskim  odbyło się uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych dla uczniów w zawodzie- stolarz, którzy pomyślnie zdali egzamin czeladniczy, organizowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Praktyczną naukę zawodu realizowali w firmie” Stolmach” pod fachowym okiem Mistrza Szkolącego i Kierownika Produkcji Pana Tomasza Figiel.

Wyróżnieni absolwenci Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w osobach: Kamil Koza, Filip Modrzejewski, Bartosz Topolewski oraz Kacper Typiński odebrali z rąk Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim i właściciela firmy „Stolmach” – Pana Piotra Łukasiuka dyplomy a rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali podziękowania za trud i poświęcenie włożone w wychowanie oraz edukację swoich dzieci. Do życzeń i gratulacji przyłączyły się również obecne tego dnia: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim – Pani Wioletta Przyborowska, Inspektor ds. Oświaty w Starostwie Powiatowym  w Nowym Dworze Gdańskim – Pani Beata Zawadzka oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół – Pani Gabriela Figacz.

Uroczystą galę wręczenia świadectw czeladniczych poprowadził Pan Piotr Wdowicz- Kierownik Produkcji w firmie „Stolmach”, który zaprezentował wszystkim uczestnikom film oraz zdjęcia, przedstawiające całą historię i  profil działalności firmy „Stolmach”. 

 

DSC_5594 (1)
DSC_5594
DSC_5609
DSC_5624
DSC_5631
DSC_5641
DSC_5648
DSC_5653
DSC_5668
DSC_5677 (1)
DSC_5677
DSC_5684
DSC_5689 (1)
DSC_5689
DSC_5690 (1)
Previous Next Play Pause
DSC_5594 (1) DSC_5594 DSC_5609 DSC_5624 DSC_5631 DSC_5641 DSC_5648 DSC_5653 DSC_5668 DSC_5677 (1) DSC_5677 DSC_5684 DSC_5689 (1) DSC_5689 DSC_5690 (1)

mgr Gabriela Figacz
doradca zawodowy
kierownik praktycznej nauki zawodu

 

Udział uczniów zespołu szkół w 46 edycji olimpiady wiedzy technicznej

Dnia 18. 10. 2019r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się szkolne eliminacje do 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej do której przystąpili uczniowie z klasy II i III technikum mechanicznego. Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie. Konkurs podzielony został na trzy etapy: zawody szkolne, wojewódzkie oraz finałowe a nagrodę główną stanowi indeks na najlepsze uczelnie techniczne w Polsce.

Uczestnicy pierwszego etapu mieli za zadanie    w ciągu 90 minut wypełnić test on- line, który obejmował zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: fizyką, chemią, matematyką oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i informatyki. Po ogłoszeniu wyników kolejnym etapem będzie uczestnictwo w zawodach wojewódzkich, których termin wyznaczony jest na 10 stycznia 2020r. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

IMG 3091

szkolni organizatorzy konkursu:

mgr Gabriela Figacz i mgr Zbigniew Forma

 Drużyna w składzie: Dominik Przydatek, Tomasz Jurgiel, Marceli Lewandowski, Łukasz Bendyk, zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta PKW OHP w Gdańsku.

Uczniowie reprezentowali Zespół Szkół – Branżową Szkołę I stopnia
oraz 11-18 Hufiec Pracy Nowy Dwór Gdański.

  Informacja: Zespół Szkół                                                                                 

15 października rozpocznie się w szkołach strajk włoski; nauczyciele będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane przepisami Prawa oświatowego – poinformował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Taka decyzja to wynik ankiety przeprowadzonej przez ZNP wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami Związku. Jak podaje ZNP, anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227,5 tys. osób.

Uczestnicy ankiety byli pytani m.in. o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3 proc. respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

ZNP pytało także o udział w preferowanej formie protestu. Ponad połowa (55,3 proc.) ankietowanych wskazała na protest włoski czyli niewykonywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce. Co piąty nauczyciel był za udziałem w manifestacjach lub za wznowieniem strajku ogólnopolskiego (odpowiednio 22 proc. i 18 proc. respondentów).

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Taką odpowiedź w pięciostopniowej skali wskazało 47,4 proc.

W oparciu o wyniku ankiety, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października.

Po wyborach ZNP przedstawi wniosek w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy obywatelskiej; chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju – poinformował w środę prezes związku Sławomir Broniarz.

Do wyników ankiety ZNP odniosło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Nauczyciele nie chcą strajkować – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ZNP” – czytamy w komunikacie resortu. „Cieszy nas to nastawienie, bo jest ono z korzyścią dla uczniów i rodziców. Rozmowa i dialog ze związkowcami są lepsze niż spór, zwłaszcza taki, który miałby przybrać formę strajku (….)Ostatni strajk pokazał, że nie ma społecznej akceptacji dla tak radykalnych kroków.” – podkreśla MEN.

Ministerstwo zaznacza, że spełniło zdecydowaną większość postulatów związków zawodowych dotyczących poziomu wynagrodzeń, systemu awansu zawodowego i oceny ich pracy.

„Nauczyciele otrzymali już dodatkowe podwyżki, a w przyszłym roku planujemy wdrożyć kolejną. Rozmawiamy również ze związkami zawodowym na temat zmniejszenia uciążliwości pracy związanej z nadmiarem dokumentacji szkolnej” – wylicza MEN.

Odnosząc się do zapowiedzi strajku włoskiego resort przypomniał o obowiązkach nauczycieli. „Nauczycieli, tak jak inne grupy zawodowe obowiązuje 40-godziny czas pracy. W jego ramach nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Część obowiązków, które nauczyciele wykonują, nie jest wprost zapisana w przepisach prawa” – wskazuje MEN w komunikacie.

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Nowy Dwór Gdański kończy w tym roku 450 lat.

Powiat Nowodworski. W czwartek działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Żuławski Klub Seniora zaprasza.

Sztutowo. Remont ulicy Morskiej. Nowe  miejsca parkingowe i chodniki.

Mierzeja Wiślana. Akcja „ Ultrakrew – każdy ma swój krwiobieg”

Stegna. GOPS zaprasza do udziału w darmowym szkoleniu z zakresu gospodarowania budżetem domowym

Elbląg. Narkotyki we krwi 9-miesięcznego chłopca.

Stegna. Ferie zimowe w bibliotece.

"Niech wybrzmią ostatnie kolędy” z zespołem Fale ze Stegny w bibliotece.