Wydanie nr 322 / 2019   
listopad 18, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
NAUKA

NAUKA (46)

Udział uczniów zespołu szkół w 46 edycji olimpiady wiedzy technicznej

Dnia 18. 10. 2019r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się szkolne eliminacje do 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej do której przystąpili uczniowie z klasy II i III technikum mechanicznego. Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie. Konkurs podzielony został na trzy etapy: zawody szkolne, wojewódzkie oraz finałowe a nagrodę główną stanowi indeks na najlepsze uczelnie techniczne w Polsce.

Uczestnicy pierwszego etapu mieli za zadanie    w ciągu 90 minut wypełnić test on- line, który obejmował zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: fizyką, chemią, matematyką oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i informatyki. Po ogłoszeniu wyników kolejnym etapem będzie uczestnictwo w zawodach wojewódzkich, których termin wyznaczony jest na 10 stycznia 2020r. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

IMG 3091

szkolni organizatorzy konkursu:

mgr Gabriela Figacz i mgr Zbigniew Forma

 Drużyna w składzie: Dominik Przydatek, Tomasz Jurgiel, Marceli Lewandowski, Łukasz Bendyk, zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta PKW OHP w Gdańsku.

Uczniowie reprezentowali Zespół Szkół – Branżową Szkołę I stopnia
oraz 11-18 Hufiec Pracy Nowy Dwór Gdański.

  Informacja: Zespół Szkół                                                                                 

15 października rozpocznie się w szkołach strajk włoski; nauczyciele będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane przepisami Prawa oświatowego – poinformował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Taka decyzja to wynik ankiety przeprowadzonej przez ZNP wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami Związku. Jak podaje ZNP, anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227,5 tys. osób.

Uczestnicy ankiety byli pytani m.in. o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3 proc. respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

ZNP pytało także o udział w preferowanej formie protestu. Ponad połowa (55,3 proc.) ankietowanych wskazała na protest włoski czyli niewykonywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce. Co piąty nauczyciel był za udziałem w manifestacjach lub za wznowieniem strajku ogólnopolskiego (odpowiednio 22 proc. i 18 proc. respondentów).

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Taką odpowiedź w pięciostopniowej skali wskazało 47,4 proc.

W oparciu o wyniku ankiety, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października.

Po wyborach ZNP przedstawi wniosek w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy obywatelskiej; chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju – poinformował w środę prezes związku Sławomir Broniarz.

Do wyników ankiety ZNP odniosło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Nauczyciele nie chcą strajkować – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ZNP” – czytamy w komunikacie resortu. „Cieszy nas to nastawienie, bo jest ono z korzyścią dla uczniów i rodziców. Rozmowa i dialog ze związkowcami są lepsze niż spór, zwłaszcza taki, który miałby przybrać formę strajku (….)Ostatni strajk pokazał, że nie ma społecznej akceptacji dla tak radykalnych kroków.” – podkreśla MEN.

Ministerstwo zaznacza, że spełniło zdecydowaną większość postulatów związków zawodowych dotyczących poziomu wynagrodzeń, systemu awansu zawodowego i oceny ich pracy.

„Nauczyciele otrzymali już dodatkowe podwyżki, a w przyszłym roku planujemy wdrożyć kolejną. Rozmawiamy również ze związkami zawodowym na temat zmniejszenia uciążliwości pracy związanej z nadmiarem dokumentacji szkolnej” – wylicza MEN.

Odnosząc się do zapowiedzi strajku włoskiego resort przypomniał o obowiązkach nauczycieli. „Nauczycieli, tak jak inne grupy zawodowe obowiązuje 40-godziny czas pracy. W jego ramach nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Część obowiązków, które nauczyciele wykonują, nie jest wprost zapisana w przepisach prawa” – wskazuje MEN w komunikacie.

Pierwsza konkurencja polegała na zaprezentowaniu stroju oraz tańca państwa, które uczniowie wcześniej wylosowali. Wszyscy uczestniczy zaangażowali się w całe wydarzenie. Wysiłek, kreatywność i poświęcony czas przyczyniły się do stworzenia wyjątkowych kreacji i oddanie atmosfery tańca. To był jeden z najbardziej atrakcyjnych etapów w całym konkursie.

Z kolei następną konkurencją było „memory”, czyli dopasowanie obrazków do ich nazw w języku niemieckim, następnie uczestnicy musieli ułożyć mapę Niemiec z rozsypanych puzzli.

Ostatnim, podsumowującym etapem całe wydarzenie był Quiz z języka angielskiego. Każda runda zawierała 3 pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć w przeciągu 30sek.

Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół zakończył się sukcesem dla klasy 1 TIM4, z kolei drugie miejsce zajęła klasa 1 TOŻ4, trzecie miejsce na podium zdobyła klasa 1 TOT5. Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Wioletta Przyborowska – Dyrektor Szkoły. 

 

W przygotowanie imprezy zaangażowani byli wszyscy nauczyciele języków obcych z naszej szkoły. Oprócz nagrodzonych klas pamiątkowe gadżety otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, biorący udział w konkursach integracyjno – językowych.

zs nr 2 (8)
zs nr 2 (9)
zs nr 2 (3)
zs nr 2 (7)
zs nr 2 (2)
zs nr 2 (4)
zs nr 2 (5)
zs nr 2 (6)
zs nr 2 (1)
Previous Next Play Pause
zs nr 2 (8) zs nr 2 (9) zs nr 2 (3) zs nr 2 (7) zs nr 2 (2) zs nr 2 (4) zs nr 2 (5) zs nr 2 (6) zs nr 2 (1)
Informacja: zespół szkół/ ewa oraczOd dnia 17.06.2019 r. do 26.06.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Etap praktyczny polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2019 r. zgłoszonych zostało 54  uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i sprzedawca.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone dnia 30 sierpnia 2019 r.

egzaminy zawodowe zs nr 2 (1)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (16)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (15)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (14)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (13)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (12)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (11)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (10)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (9)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (8)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (7)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (6)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (5)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (4)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (3)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (2)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (7)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (1)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (13)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (12)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (2)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (11)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (10)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (9)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (8)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (6)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (5)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (4)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (3)
Previous Next Play Pause
egzaminy zawodowe zs nr 2 (1) egzaminy zawodowe zs nr 2 (16) egzaminy zawodowe zs nr 2 (15) egzaminy zawodowe zs nr 2 (14) egzaminy zawodowe zs nr 2 (13) egzaminy zawodowe zs nr 2 (12) egzaminy zawodowe zs nr 2 (11) egzaminy zawodowe zs nr 2 (10) egzaminy zawodowe zs nr 2 (9) egzaminy zawodowe zs nr 2 (8) egzaminy zawodowe zs nr 2 (7) egzaminy zawodowe zs nr 2 (6) egzaminy zawodowe zs nr 2 (5) egzaminy zawodowe zs nr 2 (4) egzaminy zawodowe zs nr 2 (3) egzaminy zawodowe zs nr 2 (2) egzaminy zawodowe zs nr 2 (7) egzaminy zawodowe zs nr 2 (1) egzaminy zawodowe zs nr 2 (13) egzaminy zawodowe zs nr 2 (12) egzaminy zawodowe zs nr 2 (2) egzaminy zawodowe zs nr 2 (11) egzaminy zawodowe zs nr 2 (10) egzaminy zawodowe zs nr 2 (9) egzaminy zawodowe zs nr 2 (8) egzaminy zawodowe zs nr 2 (6) egzaminy zawodowe zs nr 2 (5) egzaminy zawodowe zs nr 2 (4) egzaminy zawodowe zs nr 2 (3)

Podczas dzisiejszego zakończenia roku w Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim wręczono Stypendia Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Prezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Gdańskim Jarosławem Dywizjuszem w dowód uznania złożyli na ręce Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Mariana Kwoczka Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Jarosław Gryciuk wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim mł. bryg. Łukasz Zblewski złożyli na ręce ucznia Dominika Komoszyńskiego podziękowania za wzorową postawę w sytuacji zagrożenia życia. Jest ona godna naśladowania.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy niezapomnianych i bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (5)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (68)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (67)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (60)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (6)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (55)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (56)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (53)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (52)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (49)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (48)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (47)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (45)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (41)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (4)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (31)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (24)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (2)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (20)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (21)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (18)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (149)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (145)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (134)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (13)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (130)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (126)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (120)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (110)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (11)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (104)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (101)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (100)
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (1)
Previous Next Play Pause
Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (5) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (68) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (67) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (60) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (6) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (55) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (56) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (53) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (52) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (49) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (48) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (47) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (45) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (41) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (4) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (31) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (24) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (2) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (20) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (21) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (18) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (149) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (145) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (134) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (13) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (130) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (126) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (120) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (110) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (11) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (104) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (101) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (100) Zakończenie roku szkolnego zespół szkół nr 1 ndg (1)

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zakończyła się uroczysta gala uczestników programu Zdolni z Pomorza. To uczniowie szkół pomorskich, których wyróżnia wiedza, zdolności i wielka naukowa pasja. W poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. podsumowali rok szkolny, a najlepsi odebrali nagrody za zrealizowane projekty. Są wśród nich pasjonaci matematyki, biologii, konstruktorzy, chemicy i młodzi aktorzy.

W uroczystej gali udział wzięli zarówno uczniowie, jak i ich rodzice i nauczyciele. Wśród specjalnych gości byli m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na widowni zasiedli także samorządowcy wspierający projekt Zdolni z Pomorza.

Niecodzienne pasje

Zdolni z Pomorza interesują się nauką, lubią rywalizację i są ciekawi świata. Spotykają się na konferencjach, obozach naukowych na morzu oraz podczas wycieczek edukacyjnych. To grupa prawie 2000 uczniów z niemal każdego zakątka województwa, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Już w szkole podstawowej zajmują się projektowaniem, programowaniem, rozwiązywaniem skomplikowanych równań matematycznych, a nawet robieniem naturalnych mydeł z gliceryny.

Na gali prezentowali swoje innowacyjne i ciekawe projekty. Wśród nich był m.in. ogromny model skóry 3D, Inteligentny Asystent Nowoczesności, system inteligentnego domu oraz prezentacja, pokazująca problem wykluczenia ze społeczeństwa osób niepełnosprawnych. Były też przedstawienia teatralne oraz drukowanie 3D. Wiele z tych projektów zostało zrealizowanych, dzięki dofinansowaniu w ramach programu samorządu województwa pomorskiego Zdolni z Pomorza.

– Od utalentowanych ludzi zależy przyszłość naszego regionu – mówił podczas otwarcia gali marszałek Mieczysław Struk. – Trudno bez nich wyobrazić sobie rozwój społeczny i gospodarczy naszego regionu. Wsparcie zdolnych jest już naszą tradycją i chlubą. Powinniśmy jednak pamiętać, że za sukcesami Zdolnych z Pomorza stoją uczelnie, szkoły, poradnie psychologiczne, różnorodne instytucje oświatowe. Jednak wszystko zaczyna się od rodziców. Od tego, jak kształtują aspiracje młodych ludzie. Zdolni, pamiętajcie, że rodzicom zawdzięczacie niezwykle dużo – podkreślił marszałek.

zdolni z pomorza (4)
zdolni z pomorza (10)
zdolni z pomorza (1)
zdolni z pomorza (5)
zdolni z pomorza (6)
zdolni z pomorza (7)
zdolni z pomorza (8)
zdolni z pomorza (9)
zdolni z pomorza (3)
zdolni z pomorza (6)
Previous Next Play Pause
zdolni z pomorza (4) zdolni z pomorza (10) zdolni z pomorza (1) zdolni z pomorza (5) zdolni z pomorza (6) zdolni z pomorza (7) zdolni z pomorza (8) zdolni z pomorza (9) zdolni z pomorza (3) zdolni z pomorza (6)

źródło:pomorskie.eu

fot. Beata Zawadzka Starostwo NDG

Gminny Konkurs Plastyczny w ramach ogólnopolskiego programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W dniu 05.06.2019r. w Zespole Szkół w Tujsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej z udziałem Pani Ewy Suchewicz (GKdsRPA, UG w Stegnie), Joanny Ostrowskiej (GOPS, GKdsRPA), sierż.sztab. Macieja Marzec oraz dyrektora ZS w Tujsku Pana Dariusza Różyckiego. To kolejna już edycja konkursu, za którego przebieg odpowiada nasza szkoła. Co roku wpływa wiele prac, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku wpłynęły prace ze szkół w Tujsku, Stegny, Jantaru i Drewnicy. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie. Gratulacje dla uczniów z ZS w Tujsku, ale i pozostałych laureatów. Dziękujemy GKdsRPA za przekazane środki na zakup nagród oraz słodki poczęstunek. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym. 

Przedszkole
1.Jakub Stefaniak- I miejsce
2.Zofia Otfinowska- II miejsce
Kl. 1-3 SP
1. Filip Kamiński- I miejsce
2. Stanisław Porański- III miejsce
Kl. 4-6 SP
1. Nadia Bugaj- II miejsce
klasy VII- gimnazjum
1. Marta Śledź- I miejsce
2. Julia Gacoń- II miejsce
3. Bartosz Garbowski - wyróżnienie

zachowaj trzeźwy umysł (11)
zachowaj trzeźwy umysł (12)
zachowaj trzeźwy umysł (13)
zachowaj trzeźwy umysł (14)
zachowaj trzeźwy umysł (15)
zachowaj trzeźwy umysł (16)
zachowaj trzeźwy umysł (17)
zachowaj trzeźwy umysł (18)
zachowaj trzeźwy umysł (19)
zachowaj trzeźwy umysł (10)
Previous Next Play Pause
zachowaj trzeźwy umysł (11) zachowaj trzeźwy umysł (12) zachowaj trzeźwy umysł (13) zachowaj trzeźwy umysł (14) zachowaj trzeźwy umysł (15) zachowaj trzeźwy umysł (16) zachowaj trzeźwy umysł (17) zachowaj trzeźwy umysł (18) zachowaj trzeźwy umysł (19) zachowaj trzeźwy umysł (10)
Informacja: Zespół Szkół w Tujsku

Młodzi w Akcji – Kreatywne wyzwania. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 kolejny raz w działaniu!

„Młodzi w Akcji” to ogólnopolski program, proponowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego programu wiosną 2019 roku grupa uczniów z klasy VIIIb, aktywnie uczestnicząca w różnych działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu, zrealizowała projekt pt. „Pobaw się ze mną”.

Opiekunem i koordynatorem projektu była Anna Pająk, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu. Projekt „pobaw się ze mną” poruszał ważny temat: jak twórczo i aktywnie spędzać czas? Młodzi ludzie zbierali informacje na temat gier i zabaw podwórkowych, w które bawili się ich rodzice i dziadkowie. Nawiązali współpracę ze szkołami z Šibenik z Chorwacji i Şahinbey z Turcji, żeby poznać gry z tamtych okolic. Zebrane pomysły na wspólną zabawę uczniowie opracowali w formie rysunków i instrukcji, a następnie przygotowali festyn dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Maluchy doskonale się bawiły w gry i zabawy przygotowane przez starszych kolegów. Grali w gumę, odbijali piłki, skakali w klasy i ślimaka. Radość dzieci i ich uśmiechy były fantastyczną nagrodą dla wolontariuszy, którzy czuwali nad bezpiecznym i udanym przebiegiem spotkania. Festyn odbył się w poniedziałek, 10 czerwca, a już kolejnego dnia reprezentacja grupy projektowej uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Młodzieżowych na zamku Królewskim w Warszawie. Była to wielka uroczystość zorganizowana przez twórcę programu „Młodzi w Akcji” – Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej świętowało tego dnia 25-lecie.

Nasza młodzież zaprezentowała swój projekt, opowiadała o jego przebiegu, a opiekun- Anna Pająk została zaproszona do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami dotyczącymi realizacji działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym w Strefie Indywidualnych Prezentacji. Zarówno projekt uczniowski, jak i pomysły na akcje w regionie spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem podczas spotkania z przedstawicielami pozostałych 66 szkół w Warszawie.

Projekt realizowany był pod patronatem honorowym Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, we współpracy z Przedszkolem, Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubem Nowodworskim, Żuławskim Ośrodkiem Kultury, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Kreatywnej Edukacji. Patronat medialny: "Dziennik Bałtycki" oraz "Żuławy TV".

młodzi w akcji sp nr 2 (7)
młodzi w akcji sp nr 2 (4)
młodzi w akcji sp nr 2 (2)
młodzi w akcji sp nr 2 (10)
młodzi w akcji sp nr 2 (6)
młodzi w akcji sp nr 2 (9)
młodzi w akcji sp nr 2 (1)
młodzi w akcji sp nr 2 (8)
młodzi w akcji sp nr 2
młodzi w akcji sp nr 2 (3)
młodzi w akcji sp nr 2 (5)
Previous Next Play Pause
młodzi w akcji sp nr 2 (7) młodzi w akcji sp nr 2 (4) młodzi w akcji sp nr 2 (2) młodzi w akcji sp nr 2 (10) młodzi w akcji sp nr 2 (6) młodzi w akcji sp nr 2 (9) młodzi w akcji sp nr 2 (1) młodzi w akcji sp nr 2 (8) młodzi w akcji sp nr 2 młodzi w akcji sp nr 2 (3) młodzi w akcji sp nr 2 (5)
fot.Oliwia Krasowska

 

Nowy Dwór Gdański. Żuławski konkurs tłumaczeniowy. 

1.Cele konkursu

 • Popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • Doskonalenia umiejętności tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

 • Wzbudzenie śród uczniów ciekawości poznawczej

 • Kształtowanie wśród uczniów postawy samodzielnego poszukiwania wiedzy oraz wytrwałości

2. Organizator:

 • Robert Bobrowicz- nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

3. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół powiatu nowodworskiego.

4. Termin:

 • Termin przyjmowania tłumaczeń kończy się 16 czerwca 2019 o godzinie 24.00

5. Zasady:

 • Uczestnicy mają za zadanie przetłumaczyć jeden artykuł z języka angielskiego na język polski.

 • Artykuł dostępny jest w linku https://www.operationwarm.org/blog/5-reasons-why-firefighters-are-heroes/

  Przetłumaczony teksty należy przesyłać pod adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer" style="color: rgb(1, 134, 186);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jury dokona oceny tłumaczeń pod względem poprawności językowej oraz bliskości tłumaczenia z oryginałem

6. Nagrody:

 • 3 pierwsze osoby otrzymają nagrody rzeczowe.

7. Interpretacja

 • Do interpretacji regulaminu uprawniony jest organizator konkursu.

Organizator

Robert Bobrowicz

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Święto odzyskania Niepodległości w Sztutowie. Maszerowali z biało-czerwoną.

Nowy Dwór Gd. Powstaje bulwar nad Tugą. Zaczęły się prace porządkowe.

Jubileusz 75-lecia szkoły podstawowej w Jantarze patriotycznie.

Strażacy zwycięzcą pucharu Starosty Nowodworskiego. Turniej samorządowy za nami.

Płukanie sieci wodociągowej 15.11.2019 – 15.12.2019 r. Komunikat CWŻ.

11 listopada, w Ostaszewie obchodzono 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W Krynicy Morskiej ma powstać Straż Miejska. Chcą wspomóc istniejące służby.

Gmina Nowy Dwór Gd. 650 sadzonek drzew trafiło na tereny wiejskie.

Turniej Brydżowy o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego