Wydanie nr 338 / 2023   

 

środa, 25 październik 2023 21:33

Nowy Dwór Gdański. Wkrótce sesja Rady Powiatu - sprawdź porządek obrad.

Napisał

Nowy Dwór Gdański. Wkrótce sesja Rady Powiatu - sprawdź porządek obrad.

W piątek, 3 listopada o godz. 09:00 w sali konferencyjnej nr 9 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przyjęcie protokołów z sesji: XII z dnia 29 września 2023 r., XIII z dnia 6 października 2023 r.
  3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji. 
  4. Przedstawienie informacji nt. „Funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim”.
  5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Nowodworskim w roku szkolnym 2022/2023.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 raportu z realizacji w latach 2021-2022 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
6.2 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
6.3 zmiany Uchwały Nr I/3/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2023 r. - przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu.
6.4 zmiany uchwały Nr III/13/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
6.5 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6.6 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040 - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.

Skomentuj