Wydanie nr 138 / 2021   

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do użyczenia.

Załącznik do zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Stegna z dnia 17 maja 2021 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do użyczenia.

 

wykaz nieruchomośći

Wykaz zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podano na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 17 maja 2021 roku na okres 21 dni.

Pełna treść zarządzenia do pobrania.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 18 maja 2021 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołów z XXI, XXIII Sesji Rady Gminy Stegna.
 5.  Interpelacje i zapytania Radnych.
 6.  Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XI/113/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.
 7.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie za 2020 rok.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany uchwały nr XI/111/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

8.2. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie;

8.3. rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;

8.4. rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

8.5. nadania nazwy ulicy Wczasowej obejmującej działkę osoby prywatnej nr 546/7 położonej w miejscowości Jantar;

8.6. nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujące działki gminne nr 520 oraz część działki nr 548;

8.7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej część działki gminnej nr 569 oraz działkę osób prywatnych nr 550/13 i część działki osób prywatnych nr 651;

8.8. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna;

8.9. wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Stegna w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 111/3, położonej w obr. Jantar, gm. Stegna;

8.10. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działki nr 515/3 obręb Jantar;

8.11. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2021;

8.12. zmiany Uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu zbierania tych opłat;

8.13. zmiany Uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021 r.;

8.14. zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu;

8.15. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021;

8.16. zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Dziesięcioletni Krzyś, mieszkaniec Kmiecina, ponad połowę swojego życia zmaga się z ciężką chorobą. Szansą na powrót do zdrowia jest dla chłopca niezwykle drogi lek. Aby umożliwić Krzysiowi normalne życie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na trzy dawki lekarstwa, które pozwoli wygrać dziesięciolatkowi z chorobą.
 

Od ponad 5 lat Krzyś zmaga się z podstępną i wciąż mało znaną chorobą o nazwie Pandas, czyli autoimmunologicznym zapaleniem mózgu. - W ciągu kilku lat przebadałam synka pod każdym kątem. Wydałam mnóstwo pieniędzy na prywatnych specjalistów, badania oraz leki, które nie pomogły. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło zadowalających efektów. Choroba szybko postępuje, a jej objawy są coraz bardziej uciążliwe. Oprócz tików rozwinęły się także zaburzenia obsesyjno - kompulsywne. Synka stale męczą mdłości, bóle brzucha i głowy - pisze mama chorego chłopca.

Nadzieją na pokonanie choroby są wlewy immunoglobulin oraz intensywna rehabilitacja. Problemem jednak, jak w wielu przypadkach, jest koszt takiego leczenia - trzy wlewy wspomnianego leku to kwota 90 tysięcy złotych.

Krzyś wciąż ma szansę na normalne, wolne od ciężkiej choroby życie. Aby pomóc w zdobyciu środków na drogie leczenie powstała wirtualna zbiórka na stronie Siępomaga. Oprócz tego bliscy rodziny Krzysia utworzyli "bazarek" na Facebooku - regularnie pojawiają się tam aukcje, w których można wylicytować najrozmaitsze przedmioty.

Wirtualny bazarek jest dostępny w tym miejscu: Bazarek charytatywny dla Krzysia-Walczymy z PANDAS
Zbiórkę można wesprzeć pod tym adresem: By pokonać wyrok i żyć!

 
 

Ostatnie dwa weekendy maja będą obfitować w wydarzenia sportowe w Krynicy Morskiej. W mieście odbędą się regaty w ramach walki o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z miastem Krynica Morska.

Pierwsze zawody w Krynicy Morskiej odbędą się w dniach 21-23 maja. Do walki o puchar PZŻ staną wówczas zawodnicy z klas 29ER OPEN, 420 K, 420 M, 49er, 49erFX, A-Class, Cadet, Europa, HC-16, L'EQ OPEN, Nacra 15, Nacra 17.

Po raz drugi żeglarze wypłyną na wody Zalewu Wiślanego w dniach 28-30 maja. Będzie to druga część walki o puchary. Do rywalizacji przystąpią w tych dniach klasy 470, FINN, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, OKD.

 

 

sobota, 15 maj 2021 20:55

Awaria mostu w Tujsku już usunięta.

Informujemy, że most w Tujsku znajdujący się w ciągu drogi 2311G Chełmek - Tujsk już jest przejezdny.

 

Informowaliśmy wczoraj o awarii mostu w Tujsku, w wyniku czego droga była nieprzejezdna.

 -Przystąpiliśmy do usuwania awarii. W chwili obecnej nie można określić jak długo droga będzie nieprzejezdna- Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia awarii.  
 
most tujsk
 

Nad Polską unosi się chłodne powietrze, czego efektem mogą być zimniejsze i deszczowe popołudnia. Zamiast słońca towarzyszyć będą nam burze i opady deszczu! Jakiej pogody możemy spodziewać się w weekend?

Prognoza pogody na weekend 14-16 maja 2021 r.

Wszystko wskazuje na to, że przed nami pochmurny, deszczowy weekend, podczas którego temperatura będzie niższa niż ta, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio. Z przewidywań IMGW wynika, że w ciągu najbliższych trzech dni nie zabraknie również burz, którym będą towarzyszyć silne porywy wiatru oraz intensywne opady. Sobota przyniesie nam odrobinę słońca. 

Turystyczna atrakcja, zabezpieczenie dla miasta. W zeszłym tygodniu Urząd Morski w Gdyni dokonał technicznego odbioru zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej.

Celem całej inwestycji jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie  zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat, wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury, znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostaną również istniejące walory przyrodnicze.

Zespół realizujący projekt ze strony Inwestora - Urzędu Morskiego w Gdyni, Inżyniera Kontraktu - SWECO Consulting Sp. z o.o. oraz Wykonawcy - Konsorcjum firm: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j., Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych „INWESTMEL” Sp. z o.o, DABI SM Budny Sp. z o.o., Sp. komandytowa podczas odbioru technicznego

 

Fot.2.jpg

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowę nowych wałów przeciwpowodziowych
 • przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału
 • montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych w portach rybackim i pasażerskim. Zapory są proste w montażu, co jest niezwykle ważne z uwagi na krótki czas, jaki jest potrzebny do ich rozstawienia. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie połączenie stałej konstrukcji wału z przesłonami mobilnymi, montowanymi w razie wystąpienia zagrożenia, jest bardzo korzystny i funkcjonalny m.in. z uwagi na możliwość zachowania walorów krajobrazu, który wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej zostanie zasłonięty przez zapory
 • budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych
 • budowę drogi serwisowej na koronie wału

 

Fot.3.jpg

                                                             Droga serwisowa na koronie wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Fot. Polska-Morska.pl

Droga na koronie wału, choć w zamierzeniu służy jego obsłudze technicznej,  jest również przepięknym ciągiem spacerowym, który niewątpliwie uatrakcyjni turystycznie fragment brzegu Zalewu Wiślanego, znajdujący się w Krynicy Morskiej.

W ramach projektu  zaplanowano również zakup specjalistycznego wyposażenia do obsługi wału: jest to quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych, oraz ładowarki czołowej.

Długość linii brzegowej, na której prowadzone były działania z zakresu ochrony brzegów morskich to 4,0 km.

Koszt projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 35 000 000 zł.

 

 

Informacja, foto: 

Wręczenie Stypendium Starosty za wysokie wyniki w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu zawodowego w Zespole Szkół.

Dnia 14.05.2021 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego za bardzo dobry wynik z egzaminu zawodowego oraz za wysokie wyniki w nauce.

Pani dyrektor Wioletta Przyborowska rozpoczęła uroczystość gratulując absolwentom ich wyników oraz życzyła samych sukcesów w dalszym życiu zawodowym. Stypendia Starosty dla absolwentów Zespołu Szkół wręczała pani Iwona Sawicka kierownik wydziału oświaty i spraw społecznych.

Przedstawicielka Starostwa pogratulowała wszystkim stypendystom oraz życzyła samych sukcesów w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej.

 

Wręczenie Stypendium Starosty 01
Wręczenie Stypendium Starosty 02
Wręczenie Stypendium Starosty 03
Wręczenie Stypendium Starosty 04
Wręczenie Stypendium Starosty 05
Wręczenie Stypendium Starosty 06
Wręczenie Stypendium Starosty 07
Wręczenie Stypendium Starosty 08
Wręczenie Stypendium Starosty 09
Wręczenie Stypendium Starosty 10
Previous Next Play Pause
Informacja, foto: Zespół Szkół

Żuławy zakończyły swój udział w tegorocznych rozgrywkach regionalnego Pucharu Polski. Po wyrównanym meczu 1/4 finału nowodworzanie przegrali 1:3 z Bałtykiem Gdynia.

LKS Żuławy 12 maja br., zagrali mecz z zespołem Bałtyku Gdynia w ramach 1/4 finału regionalnego Pucharu Polski. 

 • Podeszliśmy do tego meczu bardzo poważnie. Naszym celem była wygrana i zyskanie siły mentalnej na następne, kluczowe mecze ligowe. Uważam, że stanęliśmy dziś na wysokości zadania. Zagraliśmy z szacunkiem do naszego trzecioligowego przeciwnika, ale podeszliśmy do tego meczu "na spokojnie"; bez strachu i z zamiarem walki o wygraną - powiedział po meczu trener Andrzej Głowacki dla naszemiasto - Możemy się cieszyć z tego, że byliśmy w stanie tworzyć sytuacje pod bramką przeciwnika, i że postawiliśmy wysoko poprzeczkę w tym spotkaniu. Również trener drużyny przeciwnej powiedział nam po meczu, że byliśmy świetną i dobrze zorganizowaną drużyną. Jego zdaniem w niższych ligach rzadko można spotkać tak utalentowane i zorganizowane zespoły - dodał trener Żuław.

 

 Puchar Polski lks żuławy (1)
 Puchar Polski lks żuławy (2)
 Puchar Polski lks żuławy (3)
 Puchar Polski lks żuławy (4)
 Puchar Polski lks żuławy (5)
 Puchar Polski lks żuławy (6)
 Puchar Polski lks żuławy (7)
 Puchar Polski lks żuławy (8)
 Puchar Polski lks żuławy (9)
 Puchar Polski lks żuławy (10)
 Puchar Polski lks żuławy (11)
 Puchar Polski lks żuławy (12)
 Puchar Polski lks żuławy (13)
 Puchar Polski lks żuławy (14)
 Puchar Polski lks żuławy (15)
 Puchar Polski lks żuławy (16)
 Puchar Polski lks żuławy (17)
 Puchar Polski lks żuławy (18)
 Puchar Polski lks żuławy (19)
 Puchar Polski lks żuławy (20)
Previous Next Play Pause
fot. Kamil Kucharski/NaszeMiasto
10 maja święto w jednostce OSP Jantar obchodził ktoś bardzo wyjątkowy. To osoba pełna pasji i poświęcenia w tym co robi- mówią o nim strażacy. Dh Józef Zgliniecki skończył 70 lat.
 
Dh Józef Zgliniecki skończył 70 lat. Był wielokrotnie nagradzany za prowadzenie kronik strażackich na poziomie wojewódzkim i krajowym. Do dziś pełni funkcję wice prezesa OSP Jantar wspierając ową straż swoim doświadczeniem strażackim. Przez wiele lat był też kierowcą samochodu pożarniczego i jednocześnie gospodarzem w jednostce utrzymując sprzęt w gotowości bojowej na wzorowym poziomie. Za jego strażackim zaangażowanie do dziś dnia cała brać strażacka jest mu szczególnie wdzięczna i w takim dniu składa mu najlepsze życzenia i jeszcze więcej zapału i samych sukcesów.
 
-Dzisiaj publikujemy zdjęcie naszego kronikarza dh Józefa Zglinieckiego, który obchodzi swoje okrągłe 70 urodziny. Dla naszej społeczności strażackiej to poprostu "wujek"
Brać strażacka w tym dniu składa najserdeczniejsze życzenia dalszej pomyślności, zdrowia i niekończących się kartek w najpiękniejszych kronikach OSP! 100 lat!!! - czytamy na stronie OSP Jantar.
 
 
Brak opisu.
Strona 1 z 326

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl