Wydanie nr 268 / 2023   

 

czwartek, 14 wrzesień 2023 10:44

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Junoszynie gmina Stegna

Napisał

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Junoszynie gmina Stegna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/14 o pow. 0,1466 ha zapisana w księdze wieczystej
NR GD2M/00042658/9.

Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Junoszynie przy ulicy Słonecznej (obr. 0009), o numerze ewidencyjnym 254/14 o pow. 0,1466 ha, KW GD2M/00042658/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 425 543 zł (plus podatek VAT)

Termin i miejsce przetargu: 18 października 2023 roku, godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23.

Wysokość wadium: 52 350 zł, termin wpłacenia wadium: do dnia 12 października 2023 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Nowodworskiego.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: www.bip.nowydworgdanski.pl.

Więcej informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b, telefonicznie pod nr 555 330 457.

Skomentuj