Wydanie nr 146 / 2022   

 

wtorek, 25 styczeń 2022 19:13

Starosta Nowodworski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Krynicy Morskiej Wyróżniony

Napisał

Starosta Nowodworski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 Krynica Morska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 64/1 o pow. 0,0352 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr GD2M/00062808/2.

1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o kształcie regularnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na nieruchomości znajdują się obiekty nie stanowiące części składowej gruntu tj. blaszany garaż, przyczepa campingowa. Nieruchomość zaśmiecona, przez teren przebiegają słupy wysokiego napięcia.

2. Mając na uwadze fakt, iż działka nr 64/1 przylega do czterech nieruchomości oznaczonych numerami działek: 62/8; 64/2; 71/3; 87/29 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

3. Cena wywoławcza 60000 zł plus VAT.

4. Termin i miejsce przetargu: 25 lutego 2022 roku. (piątek), godz. 10°°, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b w Nowym Dworze Gdańskim.

5. Wysokość wadium: 6000 zł plus VAT, termin wpłacenia wadium: do dnia 21 lutego 2022 r.

6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: www.bip.nowydworgdanski.pl.

7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b, telefonicznie pod nr 555 330 457.                         

 

Skomentuj