Wydanie nr 92 / 2023   

 

piątek, 03 marzec 2023 17:02

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Napisał
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dn.3.03.2023
                                            
Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 marca 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Warszawskiej 28 B zostały wywieszone na okres 21 dni - wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia.  
 
GK.6850.4.2022.AS
GK.6850.1.2023.AS
GK.6850.2.2023.AS     

Skomentuj