Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 31 maj 2022 16:26

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Junoszynie gmina Stegna

Napisał
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Junoszynie gmina Stegna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/4 o powierzchni 0,1898  ha zapisana w księdze wieczystej KW NR GD2M/00042658/9.
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.
  1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Junoszynie przy ulicy Kasztanowej /obr. 0009/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr: 254/4 pow. 0,1898 ha, objętej księga wieczystą GD2M/00042658/9
  2. Cena wywoławcza nieruchomości: 255.000,00 zł ( plus podatek VAT )
  3. Termin i miejsce przetargu: 06 lipca 2022 roku. (środa), godz. 11°°, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy  gen. Władysława Sikorskiego 23
  4. Wysokość wadium: 31 365,00 zł, termin wpłacenia wadium: do dnia 04 lipca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Nowodworskiego.
  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: www.bip.nowydworgdanski.pl.
  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b, telefonicznie pod nr 555 330 45

Skomentuj