Wydanie nr 231 / 2022   

 

piątek, 22 lipiec 2022 00:47

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

 

L.p.

Nr działki

KW nr

Pow.

w ha.

Opis nieruchomości, położenie, przeznaczenie
w mpzp/ w studium

Cena wywoławcza  nieruchomości netto w zł

Położenie nieruchomości

Uwagi

1.

95/3

GD2M

/00059439/0

0,0959 ha

Działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do kwadratu. Ukształtowanie terenu raczej płaskie. Dojazd do nieruchomości jest dogodny i możliwy od strony północnej ul. Bursztynową o nawierzchni asfaltowej, bądź od wschodu, ul. Kasztanową

o nawierzchni gruntowej.

Działka nie posiada przyłączy, uzbrojenie

w sąsiedztwie,

w ul. Bursztynowej przebiega wodociąg oraz kanalizacja sanitarna. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega przewód elektroenergetyczny. Nad działką wzdłuż północnej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W MPZP wsi Junoszyno działka położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego,  na terenie oznaczonym symbolem MN/U91 oznaczającym "zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi nieuciążliwe w tym

w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wyłączeniem kempingów

i pól biwakowych".

168.900,00 zł.

Junoszyno,

ul. Kasztanowa

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Działka jest obciążona na rzecz Zakładu Energetycznego.
Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

2.

95/11

GD2M/

00059439/0

0,0725 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Najbliższa sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna przebiega w ulicy Bursztynowej i Familijnej. Nad działką przebiega  napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Wzdłuż wschodniej granicy przebiega przewód elektroenergetyczny. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Na nieruchomości występują pojedyncze zadrzewienia, drzew gat. sosna zwyczajna. Dojazd do nieruchomości następuje drogą gruntową - ul. Kasztanową. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U91 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

97.900,00 zł.

Junoszyno ul. Kasztanowa

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka  jest obciążona na rzecz Zakładu Energetycznego.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

3.

22/1

GD2M/

00050826/7

0,2092 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona, w kształcie zbliżonym do kwadratu. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Przez nieruchomość we wschodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Szkolnej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny  i wodociąg. W południowo-wschodniej części działki  jest usytuowana szafka energetyczna. Na nieruchomości występują pojedyncze zadrzewienia. Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Szkolną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U49 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

396.900,00 zł.

Junoszyno ul. Szkolna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%. Działka jest obciążona na rzecz Zakładu Energetycznego.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

4.

22/2

GD2M/

00050826/7

0,2309 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona, w kształcie zbliżonym do kwadratu. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Przez nieruchomość we wschodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Szkolnej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny  i wodociąg. Wzdłuż południowej granicy działki istnieje rów melioracyjny.

W północno-wschodniej części działki  jest usytuowana szafka energetyczna. Na nieruchomości występują pojedyncze zadrzewienia. Działka graniczy  z działką zabudowaną budynkiem przepompowni kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Szkolną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U49 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

437.900,00 zł.

Junoszyno ul. Szkolna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka jest obciążona na rzecz Zakładu Energetycznego.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

5.

22/3

GD2M/

00050826/7

0,1577 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Przez nieruchomość we wschodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Szkolnej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny oraz kanalizacja sanitarna i wodociąg. Wzdłuż północnej granicy działki biegnie rów melioracyjny.

Nieruchomość silnie zadrzewiona i zakrzewiona.  Działka graniczy  z działką nr 22/4, na której jest zlokalizowana przepompownia kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-podciśnieniowym. Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Szkolną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

228.900,00 zł.

Junoszyno ul. Szkolna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

6.

22/5

GD2M/

00050826/7

0,1140 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie.  W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Bursztynowej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny oraz kanalizacja sanitarna i wodociąg.

Na nieruchomości występują pojedyncze  zadrzewienia.  Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Bursztynową. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

230.900,00 zł.

Junoszyno ul. Bursztynowa

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

7.

22/6

GD2M/

00050826/7

0,1141 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie.  W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Szkolnej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny oraz kanalizacja sanitarna i wodociąg.

Nieruchomość częściowo zadrzewiona i zakrzewiona  .  Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Szkolną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

219.900,00 zł.

Junoszyno ul. Szkolna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

8.

22/7

GD2M/

00050826/7

0,1140 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie.  W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Szkolnej i ul. Bursztynowej) przebiega przewód elektroenergetyczny, telekomunikacyjny oraz kanalizacja sanitarna i wodociąg.

Nieruchomość silnie zadrzewiona i zakrzewiona .  Dojazd do nieruchomości następuje drogą asfaltową - ul. Szkolną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

219.900,00 zł.

Junoszyno ul. Szkolna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

9.

255

GD2M/

00055162/9

0,1548 ha

Działka niezabudowana i nieuzbrojona o  kształcie zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie.  W bezpośrednim sąsiedztwie ( w ul. Słonecznej) przebiega sieć kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Na południowo-zachodniej części działka zalesiona.

Dojazd do nieruchomości następuje drogą nieutwardzoną - ul. Słoneczną. W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U105 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

223.900,00 zł.

Junoszyno ul. Słoneczna

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.
Działka nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów.

Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Od dnia wywieszenia wykazu wyznacza się sześciotygodniowy termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy Urzędu Gminy w Stegnie, ogłoszony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 22 lipca 2022 r. na okres 21 dni.

Skomentuj