Wydanie nr 67 / 2021   

 

czwartek, 03 grudzień 2020 21:38

XXII Sesja Rady Gminy Sztutowo  30  listopada 2020 r 

Napisane przez
XXII Sesja Rady Gminy Sztutowo  30  listopada 2020 r  fot. Gmina Sztutowo

XXII Sesja Rady Gminy Sztutowo  30  listopada 2020 r w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 188 m2 stanowiącej część działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 163 m2 stanowiącej część działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 162 m2 stanowiącej część działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 92 m2 stanowiącej część działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 42,9 m2 stanowiącej część działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 797 o pow. 0,1186 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Sztutowo na lata 2021-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym o wynikach egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
 13. Zakończenie obrad.
 

 
W swoim sprawozdaniu z sesji Przewodniczący Rady Marcin Owsiński podsumował obrady:

 -Sesja była zwołana na wniosek Wójta i miała 9 punktów uchwałodawczych, związanych z bieżącą pracą urzędu.

Pierwszych pięć uchwał to przedłużenie dzierżaw kawałków jednej działki w Sztutowie na dalsze prowadzenie ogródków działkowych przez ludzi, którzy koło nich mieszkają. Spraw służebności terenu gminy na rzecz prac energetycznych dotyczyła też uchwała związana z budową przyłącza do działki w Kątach Rybackich.

W dwóch kolejnych uchwałach wyregulowaliśmy w szczegółach dodatkowo to, co było w poprzedniej sesji, czyli zwolnienie z części opłat za śmieci osoby deklarujące posiadanie kompostownika (tym razem uchwała zgodnie z oczekiwanie organów nadrzędnych zawiera szczegółowe wyliczenie ulgi 20 groszy. Zmieniliśmy też wzór deklaracji śmieciowej na 2021 rok w zakresie podawanych danych osobowych.

W kolejnej uchwale przyjęliśmy Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w gminie na lata 2021-2023. W planie ujęto coroczne działania związane z inwestycjami, które gmina będzie realizowała wspólnie ze spółką komunalną w Sztutowie i Kątach w kolejnych latach.

W ostatnim punkcie spotkania przejęliśmy obszerną i szczegółową informację oświatową związaną z pracą naszej szkoły w trudnym 2020 roku.

To było przedostatnie spotkanie naszej Rady Gminy w tym roku, tuż przed świętami planujemy jeszcze jedną sesję, na której m.in. zajmiemy się projektem naszego budżetu na 2021 rok.

Media

XXII Sesja Rady Gminy Dziś na sprawnej i kompaktowej sesji spotkała się w trybie zdalnym nasza Rada Gminy. Okoliczności...

Opublikowany przez Gmina Sztutowo Poniedziałek, 30 listopada 2020

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl