Wydanie nr 67 / 2021   

 

piątek, 04 grudzień 2020 11:40

XXI Sesja Rady Gminy Stegna. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte. Wyróżniony

Napisane przez

Na sesji rady gminy Stegna w piątek 27 listopada radni ponownie zajęli się kwestią ustalenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym razem rada podwyżkę przyjęła, stawki są jednak sporo mniejsze od tych zaproponowanych w pierwszej uchwale.

Ostatecznie przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,75 zł (propozycja 11,23 zł) za metr sześcienny zużytej wody  segregując odpady. Opłata wzrasta do 26,25 zł przy braku segregacji śmieci (proponowana 44,92 zł). Posiadacze kompostowników przydomowych zapłacą za wywóz śmieci 0,50 zł mniej za każdy metr sześcienny zużytej wody.

Zwiększenie stawek za śmieci jest dużym obciążeniem dla gospodarstw domowych. Jednak nie da się ich uniknąć. Z tym problemem spotyka się większość samorządów w Polsce. Mieszkańcy bardzo krytycznie oceniają podwyżki, jak i wybór metody, wskazując to, że wybór metody naliczania od zużycia metra sześciennego wody nie jest sprawiedliwy.

26 listopada podwyżki przegłosowano także w Nowym Dworze Gdańskim i dokonano wyboru tej samej metody naliczania opłat, jaka funkcjonuje w gminie Stegna. Wysokość opłat jest w podobnej wysokości w obu gminach.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości „mieszanych” tj. nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określonej w art.6j ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w §2.
 
Od 1 stycznia 2021 roku nowa metoda naliczania opłaty za odpady!
Nowa opłata wyniesie propozycja 11,23 zł przegłosowano 8,75 zł za każdy m3 zużytej wody dla nieruchomości, które segregują odpady.
Podstawę do wyliczenia opłaty na 2021 rok i kolejne lata stanowić będzie średnia miesięczna ilość zużytej wody za rok poprzedni, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.
Przykład: Średnio miesięcznie w nieruchomości zużyto 5m3 wody. Ile zapłacisz za śmieci?
8,75 zł x 5m3 = 43,75 zł
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, w których brak podłączenia do sieci, brak opomiarowania i nowych nieruchomości, przyjmuje się, że na każdą zamieszkującą osobę wskazaną w deklaracji w 2021 roku będą przypadać 2,5 m³
Przykład: W gospodarstwie domowym są trzy osoby. Ile zapłacisz za śmieci?
8,75 zł x 3 osoby x 2,5 m3 = 65,63 zł
 
Uwaga
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku będą mogli odliczyć 0,50 zł za każdy m3 wody.
Osoby, które nie segregują odpadów mimo ustawowego obowiązku zapłacą proponowana 44,92 zł przegłosowana 26,25 zł za m3 zużytej wody.
Skąd zmiany?
a) konieczność dostosowania systemu do nowych regulacji ustawowych,
b) dotychczasowa metoda naliczania opłat od gospodarstwa domowego i uzależniona od ilości mieszkańców nie może być stosowana w związku z orzecznictwem sądów,
c) gmina musi pokrywać koszty odbioru, transportu i utylizacji odpadów wyłącznie z opłaty śmieciowej.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl