Wydanie nr 337 / 2020   

 

piątek, 20 listopad 2020 08:53

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisane przez

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 listopada 2020 r. na godz. 10:00

 20 listopada 2020 r. na godz. 10:00 - odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w zdalnym trybie obradowania.

Obrady będą transmitowane on-line pod adresem zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Krynica Morska w zakładce Rada Miejska Krynica Morska- Live Sesje Rady Miejskiej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

    1. Otwarcie Sesji.
    2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
    5. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    6. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami Rady.
    7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracach między Sesjami Rady.
    8. Zapytania i interpelacje Radnych.
    9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
    10. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
    11. Podjęcie uchwał:
       1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r.
       2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052.
       3) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
       4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [dot. dz. 638].
       5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości [dot. dz. 785].
       6) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.
       7) w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2021 rok.
       8) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.
       9) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno.
       10) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma.
       11) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenów położonych pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego, części południowej miasta i terenu oznaczonego symbolem 3.UT.
       12) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulicy Żołnierzy w Krynicy Morskiej.
       13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
       14) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
     12. Sprawy różne
     13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
                        
Anna Maria Jaworska

http://www.krynicamorska.tv/1,20215,XXV-Sesja-Rady...

 

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl