Wydanie nr 138 / 2021   

 

czwartek, 23 maj 2019 15:27

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja. Wyróżniony

Napisane przez

 IV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r. w piątek 24 maja 2019 r. o godz.9.00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: III z dnia 12.04.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.
 5. Wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego dla uczniów kończących Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (w ZS nr 1) i Technikum (w ZS nr 2) w Nowym Dworze Gdańskim, za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1   przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok”. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.2   przyjęcia „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za 2018 rok” oraz „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za 2018 rok”. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.3  przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2018. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.4  przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.5  rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2018. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.6   zmiany uchwały nr II/14/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  6.7  zmiany uchwały nr II/15/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  6.8  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. – II edycja” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.9  zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski – Przewodniczący Rady
  6.10  zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.11 likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.12 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu. 
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl