Wydanie nr 92 / 2023   

 

środa, 22 luty 2023 15:03

II sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd. Zobacz porządek obrad.

Napisał
II sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 24 lutego 2023 r. godz. 8.00
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
2.1 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan Michał Ambroziak, Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
2.2 przekazania petycji według właściwości. – przedstawia Pan Michał Ambroziak, Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
2.3 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
2.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040 - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
3. Zakończenie obrad.

Skomentuj