Wydanie nr 330 / 2022   

 

wtorek, 15 listopad 2022 10:04

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.   

Napisał
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dn.15.11.2022
                                               
Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2022 roku w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru
przy ulicy Warszawskiej 28 B został wywieszone na okres 21 dni - wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych do dzierżawy.   
 
GK.6845.16.2022.AS
GK.6845.17.2022.AS
.

Skomentuj