Wydanie nr 273 / 2022   

 

poniedziałek, 08 sierpień 2022 23:56

Zakończenie przebudowy ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie Wyróżniony

Napisał
Zakończenie przebudowy ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie
 
Gmina Stegna informuje o zakończeniu robót drogowych związanych z przebudową ul. Zielnej i Zielonej  w Stegnie. Wykonawcą zadania była firma PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kmiecinie.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych.

 

W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in.:

  • Rozebrano istniejącą nawierzchnię,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długości 219,95 m,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z płyt betonowych typu MEBA,
  • Wykonano nawierzchnię zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej,
  • Ustawiono krawężniki i oporniki betonowe,
  • Wymieniono wpust deszczowy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem kanału,
  • Zamontowano znaki drogowe i wprowadzono stałą organizacji ruchu.
Środki na pokrycie kosztów robót budowlanych zostały pokryte w całości z budżetu Gminy Stegna w kwocie 266 379,99 zł.”
 
 
 

Skomentuj