Wydanie nr 231 / 2022   

 

środa, 03 sierpień 2022 10:23

Powiat Nowodworski. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Napisał
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Junoszynie gmina Stegna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/8 o pow. 0,2059 ha zapisana w księdze wieczystej
NR GD2M/00042658/9.
  1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Junoszynie przy ulicy Kasztanowej /obr. 0009/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr: 254/8 o pow. 0,2059 ha, objętej księga wieczystą GD2M/00042658/9
  2. Cena wywoławcza nieruchomości: 275 000,00 zł ( plus podatek VAT )
  3. Termin i miejsce przetargu: 7 października 2022 roku, godz. 11:00 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28B.
  4. Wysokość wadium: 33 825 zł, termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2022 r.
    Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Nowodworskiego.
  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: www.bip.nowydworgdanski.pl.
  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Warszawskiej 28b, telefonicznie pod nr 555 330 457.

Skomentuj