Wydanie nr 231 / 2022   

 

poniedziałek, 30 maj 2022 22:38

Powiat Nowodworski pozyskał kolejne środki na inwestycje. Wyróżniony

Napisał
Powiat Nowodworski pozyskał kolejne środki na inwestycje.
 
W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został II nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki w kwocie 4 998 000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”.
 
Realizacja przedmiotowego zadania doprowadzi do powstania w pełni wyposażonych pracowni do praktycznej nauki zawodu, sal rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych. Nowe sale umożliwią realizację większej ilości zajęć dla podopiecznych ośrodka.
 
Działanie ma na celu poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzieży z autyzmem, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Dzięki wsparciu RF Polski Ład możliwe będzie korzystanie z pomieszczeń, które w chwili obecnej z uwagi na bardzo zły stan techniczny są wyłączone z użytkowania. Wychowankowie placówki będą mogli bezpiecznie korzystać z sal terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych.

Skomentuj