Wydanie nr 146 / 2022   

 

sobota, 01 styczeń 2022 12:44

Dom dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim ma już 8 lat

Napisał

Dom dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim od 8 lat sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi w formie placówki opiekuńczo — wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Fundacja Rodzinny Gdańsk powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, w szczególności dzieciom i młodzieży. Powstała wychodząc naprzeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach. Fundacja Rodzinny Gdańsk prowadzi obecnie 8 placówek na terenie województwa pomorskiego.

Już od 8 lat w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje Dom dla Dzieci. Na przestrzeni tych lat opiekę w placówce znalazło 40 wychowanków. Obecnie przebywa tu 14 dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego.

-Patrząc wstecz, dostrzegamy ogrom wykonanej pracy i działań podejmowanych wobec naszych wychowanków we wszystkich przestrzeniach ich życia

– mówi Dyrektor Domu, Aleksandra Krefta.

-Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest zawsze praca nad powrotem dziecka do rodziny, a tam, gdzie z różnych przyczyn nie jest to możliwe, przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia, rozumianego zawsze jako świadome i odpowiedzialne wejście w dorosłe życie. Jesteśmy wdzięczni, za wsparcie ze stron lokalnego Samorządu, a także Instytucji odpowiedzialnych za pracę z rodziną: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim czy Ośrodków Pomocy Społecznej pracujących na terenie całego powiatu 

- dodaje pani dyrektor.

-Patrzymy z optymizmem i radością w przyszłość na kolejne lata, dzień po dniu, z miesiąca na miesiąc tworzyć przede wszystkim Dom. I tego się trzymamy. Dziękujemy, że spotykamy się na co dzień w naszym lokalnym środowisku z tak wielką życzliwością 

 mówi Tomasz Sienkiewicz, wychowawca i opiekun.

Skomentuj