Wydanie nr 177 / 2022   

 

środa, 29 grudzień 2021 23:14

XIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Wyróżniony

Napisał
XIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 30 grudnia 2021 r. godz. 9.00
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.
 
Termin: 30.12.2021 r. (czwartek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: XI z dnia 30.11.2021 r. , XII z dnia 17.12.2021 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
4.1 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Samorządowej na 2022 r. – przedstawia Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej,
4.2 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej na 2022 r. – przedstawia Pani Dorota Chojna, Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej
4.3 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
4.4 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2021 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
4.5 wydelegowania radnych do składu komisji bezpieczeństwa i porządku. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski,
4.6 ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu
4.7 ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Nowodworskiego. - przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu.
5. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2022 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2040.
5.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2040.
5.2 Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 r.
5.2.1 odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.,
5.2.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5.2.3 odczytanie opinii zawierających wnioski Stałych Komisji Rady,
5.2.4 odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków Komisji.
5.2.5 dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
5.2.6 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Skomentuj