Wydanie nr 28 / 2022   

 

czwartek, 25 listopad 2021 18:02

Jak będzie wyglądać utrzymanie dróg w powiecie w sezonie zimowym. Wyróżniony

Napisał
Jak będzie wyglądać utrzymanie dróg w powiecie w sezonie zimowym. Żuławy tv

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim administrujący siecią 267,932 km dróg powiatowych prowadzi zimowe utrzymanie dróg na odcinku 229,749 km. Działania obejmują teren 4 gmin powiatu nowodworskiego tj. gminę Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo.

W sezonie zimowym od 15 listopada do 31 grudnia 2021 utrzymanie dróg powiatowych prowadzi Wydział Infrastruktury oraz firmy zewnętrzne.

Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg sprawuje:

  • Paulina Ciszek Kierownik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim tel.: 696 759 267,
  • Michał Lerwitz Majster tel.: 606 962 064,
  • Pracownicy Wydziału Infrastruktury przy ul. Tczewskiej 4 tel.: 784933175 czynny w godz. od 7.00 do 15.00.

W zależności od warunków atmosferycznych i sytuacji na drogach pracownicy wydziału będą pełnić dyżur także w godzinach nocnych.

Z uwagi na zróżnicowane natężenie ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz funkcje, jakie drogi te pełnią w regionie, poziom ich utrzymania jest także różny. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. ustalono zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych. Na podstawie powyższego przepisu drogi zamiejskiej ujęto w standardzie 5 i 6 zimowego utrzymania.

Ustala się konieczność utrzymania następujących dróg powiatowych w 5 standardzie:

w pierwszej kolejności:

  1. droga nr 2328G – Mikoszewo – Drewnica – Dworek,
  2. droga nr 2334G – Nowa Kościelnica – Ostaszewo – Lubieszewo,
  3. droga nr 2340G – Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw,

a następnie:

  1. droga nr 2306G – Nowy Dwór Gdański – Marzęcino – Rubno Wlk.,
  2. droga nr 2323G – Kępiny Małe – Stobna – (Kazimierzowo).

Pozostałe drogi powiatowe utrzymywane będą w standardzie 6. Część dróg o charakterze typowo rolniczym nie została objęta planem zimowego utrzymania.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim w celu uniknięcia zgłaszanych wątpliwości uprzejmie wyjaśnia, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zostaną objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg powiatowych.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Skomentuj