Wydanie nr 334 / 2021   

 

środa, 13 październik 2021 09:18

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu przejęcia mienia obejmującego nieruchomość położoną na terenie gminy Stegna, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stegna. Wyróżniony

Napisał

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu przejęcia mienia obejmującego nieruchomość położoną na terenie gminy Stegna, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stegna.

Wójt Gminy Stegna informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.) , że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 13 października 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r. protokół przejęcia mienia obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Stegna, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stegna. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna w Stegnie (usytuowanej przed budynkiem) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stegna - bip.stegna.pl (w zakładce ogłoszenia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie ds. Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34 Stegna pok. 5 , telefon 55-247-81-71 wew. 22 w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Referacie ds. Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34 Stegna, pok. 5 w godzinach pracy urzędu.

Skomentuj