Wydanie nr 170 / 2021   

 

czwartek, 10 czerwiec 2021 08:02

 XXV Sesja Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisane przez

Ustalony porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 11 czerwca 2021 r. Zobacz czym zajmą się radni. 

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Stegna.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Realizacja uchwał Rady Gminy Stegna podjętych w roku 2020.

7. Raport o stanie Gminy Stegna za 2020 rok.

7.1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stegna za 2020 rok.

7.2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Stegna za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna;

8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Gminy Stegna za 2020 r.;

8.3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2020 r.;

8.4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych

w roku szkolnym 2021/2022;

8.5. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń

Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Centralnego

Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.;

8.6. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021;

8.7. zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Sesja będzie dostępna na żywo tutaj.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl