Wydanie nr 170 / 2021   

 

poniedziałek, 17 maj 2021 20:15

XXIV Sesja Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni Gminy Stegna 18 maja. Wyróżniony

Napisane przez

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 18 maja 2021 r.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3.  Zatwierdzenie porządku obrad.
  4.  Przyjęcie protokołów z XXI, XXIII Sesji Rady Gminy Stegna.
  5.  Interpelacje i zapytania Radnych.
  6.  Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XI/113/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.
  7.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie za 2020 rok.
  8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany uchwały nr XI/111/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

8.2. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie;

8.3. rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;

8.4. rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

8.5. nadania nazwy ulicy Wczasowej obejmującej działkę osoby prywatnej nr 546/7 położonej w miejscowości Jantar;

8.6. nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujące działki gminne nr 520 oraz część działki nr 548;

8.7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej część działki gminnej nr 569 oraz działkę osób prywatnych nr 550/13 i część działki osób prywatnych nr 651;

8.8. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna;

8.9. wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Stegna w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 111/3, położonej w obr. Jantar, gm. Stegna;

8.10. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działki nr 515/3 obręb Jantar;

8.11. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2021;

8.12. zmiany Uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu zbierania tych opłat;

8.13. zmiany Uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021 r.;

8.14. zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu;

8.15. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021;

8.16. zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl