Wydanie nr 336 / 2020   

 

środa, 18 listopad 2020 21:59

W czwartek zdalna sesja rady Gminy Stegna. Zobacz na żywo. Wyróżniony

Napisane przez

W czwartek zdalna sesja rady Gminy Stegna. Zobacz na żywo  Gmina Stegna

Ustalony porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 19 listopada 2020 r.

  1. Otwarcie sesji.
  2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Stegna. 5. Interpelacje i zapytania Radnych. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stegna w roku szkolnym 2019/2020. 7. Podsumowanie sezonu letniego na terenie Gminy Stegna w roku 2020. 8. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
  5. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny działek nr 23/61 i 23/64, położonych w miejscowości Żuławki;

9.2. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stegna;

9.3. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”;

9.4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

9.5. wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna;

9.6. przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości "sezonowych" oraz nieruchomości "mieszanych";

9.7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9.8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9.9. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna;

9.10. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021 r.;

9.11. zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.;

9.12. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020;

9.13. zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.

11. Zakończenie obrad. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl