Wydanie nr 337 / 2020   

 

poniedziałek, 02 listopad 2020 13:24

Ogłoszenie o XXI Sesji Rady Gminy Sztutowo. Czym zajmą się radni. 

Napisane przez

XXI Sesja Rady Gminy Sztutowo na dzień 5 listopada 2020 r na godz. 9.00, która odbędzie się w trybie zdalnym. Czym zajmą się radni. 

 

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/213/2020 Rady Gminy Sztutowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sztutowo Nr XX/213/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m2 położonego w Sztutowie ul. Zalewowa 10D.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżety gminy na 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandaty Wójta Gminy Sztutowo.

15. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl