Wydanie nr 177 / 2022   

 

poniedziałek, 21 październik 2019 12:21

VIII Sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisał
STAROSTWO POWIATOWE NDG STAROSTWO POWIATOWE NDG

VIII Sesja Rady powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Zobacz czym zajmą się radni.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 29.10.2019r. (wtorek) godz. 13:30
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji:  VII z dnia 17.09.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny       Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.2 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr w Nowym Dworze Gdańskim.
  – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.3 stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.4 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska –  Wicestarosta Nowodworski
  5.5 rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Powiatu      Nowodworskiego. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski,  Przewodniczący Rady.
  5.6 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  5.7 rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski,  Przewodniczący Rady.
  5.8 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu.
  5.9 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o  złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (do odczytania) – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady.
 7. Informacja Starosty  Nowodworskiego o  złożonych oświadczeniach majątkowych. (do odczytania) - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

Skomentuj