Wydanie nr 56 / 2023   

 

czwartek, 01 luty 2024 16:32

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.                        

Miejscowość                        

Nr działki                        

Pow. 
w ha 

Nr              KW                        

Opis 
nieruchomości 

Wartość nieruchomości Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

Czas trwania 
umowy 


Uwagi 

 

1.

Stegna

cz.dz. 562/27

cz.dz. 562/28

cz.dz. 562/29

0,0116 ha

GD2M/       00043334/9

Zgodnie z mpzp wsi Stegna-Centrum działki położone są na  obszarze oznaczonym symbolem 14MN/U określającym - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Nieruchomość jest przeznaczona  do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej- działki nr 562/12.

300,00 zł. netto rocznie plus podatek VAT - 23%. Czynsz  płatny przed podpisaniem umowy.

do dnia 31.12.2024r.                         

Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym.  Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 01.02.2024 roku na okres 21 dni.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl