Wydanie nr 56 / 2023   

 

czwartek, 01 luty 2024 16:22

Wójt Gminy Stegna ogłasza III przetarg ustny, nieograniczonym na sprzedaż działki nr 441/3, położonej  w miejscowości Jantar.

Napisał

 Wójt Gminy Stegna ogłasza III przetarg ustny, nieograniczonym na sprzedaż działki nr 441/3, położonej  w miejscowości Jantar, , stanowiącej własność Gminy Stegna

Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu

  1. Położenie nieruchomości: Jantar ul. Wypoczynkowa,
  2. Nr działki: 441/3,
  3. w ha: 0,1794 ha,
  4. Nr Księgi Wieczystej: GD2M/00063209/0
  5. Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł.: 000,00 zł.,
  6. Wysokość Wadium:000,00 zł.,
  7. Przeznaczenie w mpzp/ w studium: W MPZP części wsi Jantar działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11MN/U określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług bez ustalenia proporcji. Funkcje wyłączone: zabudowa rekreacyjna typu domki campingowe, usługi z wyłączeniem usług turystycznych i pobytowych.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne:

a) w odniesieniu do osób fizycznych - osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

b) w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

c) cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 441/3, położonej w Jantarze został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 25.09.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 441/3, położonej w Jantarze został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 18.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 09.04.2024 r. od godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie przy ulicy Gdańskiej 34 pokój nr 1a.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Gminy Stegna Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w BS Stegna w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02.04.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą " o podatku od towarów i usług" z dnia 11.03.2004 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl