Wydanie nr 56 / 2023   

 

środa, 10 styczeń 2024 21:02

Ważne zmiany w aptekach od 1 stycznia. Wyróżniony

Napisał
zdj.poglądowe zdj.poglądowe

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza istotne zmiany w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne od 1 stycznia. Koncentruje się na zasadach dotyczących płatnych obowiązkowych dyżurów aptek finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  • Nowelizacja ustawy refundacyjnej określa przepisy regulujące zasady prowadzenia płatnych dyżurów aptek
  • W miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców będą wyznaczane obowiązkowe dyżury finansowane przez NFZ
  • Tam, gdzie mieszkańców jest więcej niż 40 tys., pełnienie dyżurów płatnych ma odbywać się na zasadach fakultatywności - tutaj finansowanie leży po stronie powiatu

 

Nowe przepisy dla aptek od 1 stycznia. Co zmieni się w kwestii dyżurów?

Nowe przepisy wprowadzone nowelizacją tzw. ustawy refundacyjnej od 1 stycznia wprowadzają rygorystyczną procedurę ustalania grafików dyżurów aptek. Zarząd powiatu musi być poinformowany o rozkładach pracy aptek najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok dyżurów. W przypadku zmian właściciel apteki musi powiadomić zarząd powiatu co najmniej 30 dni wcześniej.

Władze powiatu, analizując informacje, ustalają aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów. Uchwała jest wydawana na okres jednego roku, określając dni i godziny dyżurów. Powiat musi poinformować apteki o potrzebie wyznaczenia do dyżurów co najmniej na 21 dni przed wydaniem uchwały.

Dyżury apteczne będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmując stawkę 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę za godzinę dyżuru. NFZ wypłaci wynagrodzenie aptece w ciągu 15 dni od otrzymania zestawienia godzin dyżurów. Nowe przepisy przewidują również karę za brak lub niepełny dyżur, sprowadzającą się do zwrotu nienależnie otrzymanego wynagrodzenia.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza definicję dyżurów aptek. Tylko dyżury pełnione według nowej definicji będą podlegać finansowaniu z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • dyżur w porze nocnej - jest pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00;”
  • dyżur w dzień wolny od pracy (jako dzień wolny od pracy rozumie się niedziele i święta) – pełniony jest przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;

 

Dyżury aptek po nowemu. Co to znaczy dla klientów?

Nowelizacja podkreśla potrzebę wprowadzenia odpłatnych dyżurów, co ma zmotywować apteki do ich pełnienia. Autorzy uważają, że proponowane rozwiązania poprawią zabezpieczenie pacjentów, eliminując czynnik zniechęcający apteki do pełnienia nocnych dyżurów ze względu na niską opłacalność.
Innymi słowy, nowe rozwiązania mają sprawić, że apteki chętniej i częściej będą organizowały dyżury w nocy i święta, co ma ułatwić klientom kupno leków.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl