Wydanie nr 160 / 2023   

 

piątek, 21 kwiecień 2023 22:03

Obrady Rady Miejskiej w czwratek 27.04.2023 r.

Napisał

Sprawdź porządek obrad nowodworskiej Rady Miejskiej. W czwartek, 27 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się LXV (65) sesja Rady Miejskiej.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037.

7. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2022- 2023.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2023.

10. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

11. Sprawy różne    

Informacje o planowanych Sesjach Rady Miejskiej,  projektach uchwał i poszczególnych głosowaniach, znajdą Państwo na stronie http://nowydworgdanski.esesja.pl/

Transmisje z obrad Rady Miejskiej znajdują się na stronie https://nowydworgdanski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Informacja Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd

 

Skomentuj