Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 21 październik 2022 11:27

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dn.21.10.2022

Napisał
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 21.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz zamieszczony będzie od dnia  21.10.2022 r. do 10.11.2022 r.
Z up. Wójta Gminy
Renata Głąb
Sekretarz Gminy
/podpis nieczytelny/

Skomentuj