Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 21 październik 2022 11:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 21 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 21 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)  o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres 24 miesięcy następujące nieruchomości:
 
1.
Nr ewidencyjny nieruchomości – 342/8 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00059266/6
Powierzchnia w  ha/m2 – 0,3489 ha, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Gdańska
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 24 miesięcy
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na skład magazynowy
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 10.120 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 10- go każdego miesiąca
 
2.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki nr 342/17 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3
Powierzchnia w  ha/m2 – 0,3511 ha, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Gdańska
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 24 miesięcy
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na skład magazynowy
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 10.182 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 10- go każdego miesiąca
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  21.10.2022 r. do 10.11.2022 r.
                                                                                                                                                                                                          
Z up. Wójta Gminy
Renata Głąb
Sekretarz Gminy
/podpis nieczytelny/

Skomentuj