Wydanie nr 160 / 2023   

 

poniedziałek, 22 sierpień 2022 20:28

Gmina Stegna. Jantar Leśniczówka po remoncie drogi. Wyróżniony

Napisał
Wyremontowano odcinek drogi w Jantarze Lęśniczówce. Wyremontowano odcinek drogi w Jantarze Lęśniczówce. Gmina Stegna
Zakończono roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej działka nr 351 miejscowości Jantar - Leśniczówka.
 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych.
 
W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in.:
  • Rozebrano istniejącą nawierzchnię,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długości 155,88 m,
  • Ustawiono krawężniki i oporniki betonowe,
  • Zamontowano znaki drogowe i wprowadzono stałą organizacji ruchu.
Środki na pokrycie kosztów robót budowlanych zostały pokryte z budżetu Gminy Stegna w kwocie 189 000,00 zł i Funduszu Sołeckiego wsi Jantar – Leśniczówka w kwocie 15 000,00 zł”
 
Wykonawcą zadania była firma PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kmiecinie.
 

Skomentuj