Wydanie nr 231 / 2022   

 

czwartek, 16 czerwiec 2022 23:10

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo 15 czerwca 2022 r.

Napisał
Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Sztutowo

15 czerwca 2022 r. Rada Gminy Sztutowo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo Robertowi Zielińskiemu absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2021. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu.

Po dyskusji nad Raportem o stanie gminy za 2021 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.

Wójt Robert Zieliński serdecznie dziękuje Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Sztutowie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, naszym Mieszkańcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2021. 

Skomentuj