Wydanie nr 231 / 2022   

 

piątek, 20 maj 2022 08:17

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dn.20.05.2022

Napisał
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 204 w obrębie geodezyjnym Lubieszewo
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Gdańskim uchwały nr 50/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 204 w obrębie geodezyjnym Lubieszewo.

 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planu.

Z treścią wyżej wymienionej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim:

Do pobrania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego (na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

 

 

BURMISTRZ

NOWEGO DWORU GDAŃSKEGO

Jacek Michalski

Nowy Dwór Gdański, dnia 20.05.2022 r.

RIR.6722.2.2022.JK

Skomentuj