Wydanie nr 146 / 2022   

 

piątek, 29 kwiecień 2022 15:23

Śluza kanału przekopu Mierzei Wiślanej już po testach! Wyróżniony

Napisał
Kolejny powód do satysfakcji na budowie kanału przekopu Mierzei Wiślanej. W tym tygodniu odbyły się próby szczelności wrót śluzy, które wypadły pomyślnie. Komora śluzy ma długość 200 metrów, szerokość 25 metrów i głębokość 6,5 metra. To dzięki niej wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie będą się mieszały, a różnica poziomu wód w obu zbiornikach nie będzie stanowiła zagrożenia dla jednostek pływających.
 
- Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej znaczenie jest szczególnie widoczne teraz, w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Znamy już datę uroczystego otwarcia pierwszego etapu, realizowanego na Mierzei Wiślanej – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
 
- Kanał Żeglugowy otworzymy 17 września. To data nieprzypadkowa i jakże symboliczna. Otworzymy nowy szlak, dający bezpośredni, swobodny i administrowany wyłącznie przez polską administrację dostęp z Bałtyku do Zalewu Wiślanego – dodaje Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.
 
Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Ale aby taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania oraz nowego układu drogowego z dwoma mostami obrotowymi.
 
Zarówno inwestor, Urząd Morski w Gdyni, jak i generalny wykonawca, konsorcjum NDI/Besix zapewniają, że prace przewidziane w ramach tego etapu projektu są już na ostatniej prostej. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć była ostatnio próba szczelności śluzy, która jest elementem kluczowym dla całej inwestycji.
 
- Próba polegała na tym, że w pierwszym etapie nalaliśmy wodę z Zalewu Wiślanego pomiędzy bramę nr 1 a grodzę technologiczną do poziomu „-1,3” metra. Następnie, po uzyskaniu tej rzędnej, zaczęliśmy pompować wodę między bramę 1 i 2, również do poziomu „-1,3”. Ostatnim etapem było napompowanie wody pomiędzy bramę 1 a grodzę technologiczną do poziomu „0”, czyli do poziomu wody w Zalewie Wiślanym. Po uzyskaniu tego poziomu wody, mierzono przecieki w komorze żelbetowej na bramach śluz. Wynik jest pozytywny, co oznacza, że wrota stalowe na bramie południowej są szczelne – podkreśla Maciej Klecha, kierownik robót mostowych z konsorcjum NDI/Besix.
 
Kapitanat z pozwoleniem
 
Ale to nie jedyne dobre wieści z przekopu Mierzei Wiślanej. Wszystko gotowe jest już w budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Przypomnijmy, w kompetencjach Kapitanatu będą nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, kontrola nad przeprawą śluzową, ale i obsługa bram śluzy, mostów obrotowych i regulacja ruchu kołowego w obrębie Kapitanatu i przeprawy śluzowej.
 
- Jesteśmy na etapie zatrudniania i szkolenia osób, które będę pracowały w Kapitanacie – mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Podkreśla przy tym, że osoby, które będą pracować w Kapitanacie, muszą nauczyć się korzystać z najwyższej klasy wyposażenia stacji operatorskiej Nadrzędnego Systemu Sterowania.
 
 
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-2
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-3
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-4
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-5
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-6
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-7
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-8
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-9
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-10
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-11
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-12
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-13
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-14
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-15
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-16
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-17
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-18
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-19
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-20
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-21
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-22
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-23
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-24
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-25
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-26
NDI Przekop Mierzei kwiecień 2022-27
Previous Next Play Pause
 
Falochrony prawie gotowe
 
Z kolei jak przekonuje kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix, na ukończeniu jest już także większość prac w rejonie falochronów.
 
- Obecnie kończymy prace polegające na robotach czerpalnych w porcie osłonowym, tor wodny żeglugowy od strony północnej. Kończymy główne prace żelbetowe związane z betonowaniem płyt na falochronie wschodnim. Rozpoczynamy betonowanie, prace żelbetowe na głowicy wschodniej. Kończymy również prace związane z instalacją elementów x-block i x-block plus. Prace związane z układaniem prefabrykatów wykonaliśmy w 80 procentach – wylicza Bartosz Zabłocki kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix.
 
Dla przypomnienia, przekop Mierzei Wiślanej to druga na świecie inwestycja, gdzie zastosowano prefabrykaty x-block plus. Po raz pierwszy w historii układane są też pod wodą, jako element konstrukcji rozpraszającej energię falowania.
 
- Kończymy też prace żelbetowe na falochronie zachodnim. Powoli szykujemy się do rozpoczęcia prac związanych z budową nawierzchni na falochronie zachodnim oraz układu odwodnieniowego – dodaje Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix.
 
Kluczowa rola wyspy
 
Swoją rolę spełnia już sztuczna wyspa, która powstaje w odległości ok. 2 km od Przebrna i ok. 4,5 km od przekopu.
 
- Sztuczna wyspa jest kluczowym elementem realizacji tego etapu inwestycji. Kluczowym ze względu na jej przeznaczenie – z jednej strony, jako miejsce przeznaczone do odkładania urobku z prac czerpalnych pochodzących z dna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg, a z drugiej strony z uwagi na aspekty związane z ochroną środowiska, m.in. migracją ptaków – tłumaczy Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. - Wyspa jest w kształcie elipsy, ma 1900 na 1100 metrów średnicy. Jej powierzchnia to 181 hektarów. Wyspa podzielona została na dwie kwatery, z czego jedna przeznaczona jest na etap wykonawczy, a druga na etap utrzymaniowy.
 
Wszystko wskazuje na to, że wszelkie prace związane z budową pierwszego etapu przekopu Mierzei Wiślanej zakończą się do jesieni. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów.
 
Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. 
 
 
 
 
 

Skomentuj