Wydanie nr 231 / 2022   

 

sobota, 02 kwiecień 2022 16:44

Stegna. Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości.

Napisał
Stegna. Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości. fot.pixa bay

Od 1 lipca 2021 r., właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Na zgłoszenie zostały 3 miesiące! W Gminie Stegna na dzień 30.03 złożono 1 597 deklaracji co stanowi 41% z szacowanych 3 858.

Czym jest CEEB?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Jaki jest cel składania deklaracji?

Głównym celem stworzenia bazy jest poprawa jakości powietrza. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Baza CEEB będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Jak złożyć deklaracje?

Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ i wypełnij deklarację elektronicznie lub przyjdź do Urzędu Gminy.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby.

1. drogą elektroniczną przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e – dowodu na stronie :

www.zone.gnub.gov.pl.

Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynków

Za nie złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. grozi grzywna nawet 5 000 zł.

Skomentuj