Wydanie nr 177 / 2022   

 

niedziela, 13 marzec 2022 23:22

Nowy Dwór Gdański. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym

Napisał

Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku powołanej na kadencję na lata 2022 – 2024 odbyło się w dniu 10 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. 

Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego komisji, otworzył posiedzenie, powitał członków komisji i przedstawił porządek posiedzenia. Następnie dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji, którym został Pan Michał Ambroziak – Członek Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Komendanci Powiatowi: Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawili informacje i sprawozdania z działalności swoich służb za rok 2021.

W dalszej części posiedzenia omówiono sytuację związaną z rozmieszczeniem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu nowodworskiego oraz organizacją pomocy humanitarnej przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz wolontariuszy.

Skład Komisji bezpieczeństwa i porządku na lata 2022 – 2024:

Jacek Gross – Przewodniczący, Michał Ambroziak – Zastępca Przewodniczącego,

Członkowie: Andrzej Sobociński, Mirosław Molski, insp. Piotr Wiśniewski, asp. Dominki Ostrowski, bryg. Janusz Leszczewski, Jarosław Dywizjusz, Michał Ogrodnik, dr Tomasz Bojar – Fijałkowski, lek. wet. Michał Majewski,

por. SG Tomasz Kriegel, Izabela Narewska.

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Skomentuj