Wydanie nr 334 / 2021   

 

środa, 13 październik 2021 10:57

Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Stegna. Podpisanie umowy w starostwie. Wyróżniony

Napisał
Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Stegna. Podpisanie umowy w starostwie. Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Stegna. Podpisanie umowy w starostwie. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
W ślad za podpisaną we wrześniu br. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,  w dniu 11 października Pan Jacek Gross oraz Pani Barbara Ogrodowska, reprezentując Powiat Nowodworski podpisali umowy o dofinansowanie z Gminą Stegna, oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze.
 
Udzielone wsparcie finansowe umożliwi realizację następujących działań:
 
1) „Urząd bez barier” – likwidacja barier architektonicznych w budynkach urzędu gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 7 i 34 (budowa pochylni dojścia do budynku przy ul. Gdańskiej 7 i 34 oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Gdańskiej 7 w Stegnie ).
 
2) „Szkoła bez barier II – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy (przystosowanie ciągów komunikacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pochwytów/poręczy).
Gmina Stegna – w ramach obu działań otrzymała 103 596,35 zł
 
3) „Remont WTZ” – remont dachu, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pracowni i biura w budynku warsztatu terapii zajęciowej w Jantarze – obszar F, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze – otrzymało 152 860,64 zł
 
Celem ww. projektów jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Informacja, foto: Starostwo Powiatowe 
 

Skomentuj