Wydanie nr 231 / 2022   

 

czwartek, 30 wrzesień 2021 11:00

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego Wyróżniony

Napisał
Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego Edyta Kozakiewicz/
Pomorska Izba Rolnicza Powiatu Nowodworskiego była inicjatorem spotkania rolników z przedstawicielami instytucji Wód Polskich, Regionalnego departamentu Ochrony Środowiska, koła łowieckiego i wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Tematem spotkania były szkody wyrządzane przez bobry i zagrożenie powodziowe wynikające z działalności bobrów na terenie Żuław.
 
Przypomnijmy, bobry na terenie Żuław zaczęły się osiedlać około piętnaście lat temu. Znalazły tu dobre warunki do rozwoju: wiele rzek i pożywienie. Zwierzęta nie mają  tu naturalnych wrogów. Ich populacja zaczęła szybko rosnąć. Wielu samorządowców, rolników próbowało przekonać Ministerstwo do wyrażenia zgody na wyłączenie bobrów spod ochrony prawnej na obszarze delty Wisły. Jednak bezskutecznie.
 
Ponadto bobry znalazły schronienie w wałach przeciwpowodziowych. Budują w nich potężne nory i tunele, czym osłabiają strukturę ochronną budowli. Upodobały sobie szczególnie mniej zaludnione, rolnicze tereny, oraz te położone nad  rzekami Szkarpawą, Tugą i Wisłą Królewiecką.
To właśnie na skutek działalności bobrów osłabione wały stanowią duże zagrożenie powodziowe.
 
Służby melioracyjne odpowiedzialne za utrzymanie przeciwpowodziowych urządzeń wydają krocie na ich naprawę. Jednak bobry znów wracają i ponownie niszczą naprawione wały.
W 2016 roku zorganizowano w Nowym Dworze Gdańskim duże spotkanie na ten temat. Dyskutowano o sposobach powstrzymania rosnącej gwałtownie liczby tych zwierząt na Żuławach. Głos zabierali samorządowcy, rolnicy, myśliwi i przyrodnicy. Podkreślano w rozmowie konieczność odstrzałów populacji bobra, oraz zwiększenia i wydłużenia limitów odstrzałów. 
 
Po kilku latach wraca temat populacji bobra i zagrożeń wynikających z jego działalności. Dziś na spotkaniu padły te same zarzuty i te same wnioski, co przed kilkoma laty.
 

-Bobry są zagrożeniem dla regionu, mieszkańców, infrastruktury, rolnictwa i nikt z tym nic nie robi, nadal nie wypracowano żadnej strategii, odstrzały, o których była mowa są znikome, tymczasem rodziny bobrowe rozrosły się do bardzo dużej grupy osobników i nikt nawet nie prowadzi statystyk w tym zakresie, ani nie zostały policzone - słyszeliśmy dziś podczas spotkania.- Szacowanie strat za wyrządzone szkody bobrowe jest nieadekwatne do zniszczeń i jest przeprowadzane za późno od zgłoszenia, co  poparto realnymi przykładami w rozmowie.

 -Nie padły dziś żadne deklaracje. W naszej ocenie nie ma żadnej polityki regionalnego departamentu Ochrony Środowiska, w stosunku do bobra na terenie Żuław.  Rozmiar populacji wzrósł na pewno do kilkudziesięciu tysięcy, i nic się z tym nie robi, jest zagrożenie życia zagrożenie życia ludzi i mienia, bo korony wałów u podnóża mają same dziury bobrowe niebezpieczne dla rolników. Duże sprzęty zapadają się przy kanałach,  jest tak od 2016 roku [...]nie zrobiono nic w tym kierunku. Odstrzał też jest nieskuteczny, bo ze statystyk patrząc z 380 osobników 16 strzelone w ciągu 3 lat to  żadne rozwiązanie. Trudno mi się odnieść czy z dzisiejszego spotkania będzie jakiś efekt -mówił  Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej. 
 
 Pytanie: Kto weźmie odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane powodzią? nadal pozostaje aktualne.
 

 Komentarz Andrzej Sobociński z Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej.

 

 

PIR (7)
PIR (8)
PIR (4)
PIR (5)
PIR (6)
PIR (1)
PIR (2)
PIR (3)
PIR Posiedzenie starostwo21
PIR Posiedzenie starostwo22
PIR Posiedzenie starostwo23
PIR Posiedzenie starostwo24
PIR Posiedzenie starostwo18
PIR Posiedzenie starostwo19
PIR Posiedzenie starostwo20
PIR Posiedzenie starostwo15
PIR Posiedzenie starostwo16
PIR Posiedzenie starostwo17
PIR Posiedzenie starostwo11
PIR Posiedzenie starostwo12
PIR Posiedzenie starostwo13
PIR Posiedzenie starostwo14
PIR Posiedzenie starostwo09
PIR Posiedzenie starostwo10
PIR Posiedzenie starostwo05
PIR Posiedzenie starostwo06
Previous Next Play Pause

Skomentuj