Wydanie nr 267 / 2021   

 

piątek, 27 sierpień 2021 13:32

Zobacz czym zajmą się radni. VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Napisał
Zobacz czym zajmą się radni. VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 31 sierpnia 2021 r. godz. 9.00 w trybie zdalnym.
 
Termin: 31.08.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: VII z dnia 23.07.2021 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
4.1 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
4.2 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
4.3 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
4.4 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026.” – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
4.5 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
4.6 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2021 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4.7 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu
4.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
5.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

 

 
 
 

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl