Wydanie nr 210 / 2021   

 

środa, 14 lipiec 2021 16:33

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 14 lipca 2021

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wynajmu na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)  o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 182

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00054703/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,08 ha

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres 3 lat

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod zagospodarowanie rolnicze

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 0,6 q żyta (7,5 q x 0,08 ha). Wysokość stawki szacunkowej określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego, określoną w Komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – lokal użytkowy ul. Rybacka 64 A, Kąty Rybackie zlokalizowany na działce nr 537/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  lokal 11 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – lokal przeznaczony na siedzibę bosmanatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa na okres 6 mcy dzierżawa z dotychczasowym najemcą tj. Urzędem Morskim w Gdyni

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – miesięczny czynsz najmu 730 zł. netto, do 30 go każdego miesiąca, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 25/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00044902/9

Powierzchnia w  ha/m2 –50 m2

Położenie nieruchomości – obręb Groszkowo, miejscowość Grochowo Pierwsze

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa z dotychczasowym dzierżawcą

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 75 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 363/1, część działki 364 

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 219 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona na miejsca postojowe.

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa z dotychczasowym dzierżawcą

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 650 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na działce nr 356/10  

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00054393/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – pomieszczenie w budynku gospodarczym

Przeznaczenie – skład opału

Forma sprzedaży, dzierżawy – najem na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 150 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości –489

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  688 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – na potrzeby magazynowe (kontener), materiały budowlane

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 310/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00000446/4

Powierzchnia w  ha/m2 –  1,5 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – powierzchnia na reklamę

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 510 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

                              

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 14.07.2021 r. do 4.08.2021 r.

                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy          

Robert Zieliński

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl