Wydanie nr 102 / 2021   

 

czwartek, 04 marzec 2021 22:08

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na 5.03.2021 Wyróżniony

Napisane przez

Zobacz czym zajmą się radni Gminy Stegna podczas sesji 5 marca 2021. Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stegna.

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXII Sesji Rady Gminy Stegna.
 • Interpelacje i zapytania Radnych.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji skarg, wniosków i petycji za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu za 2020 rok.
 • Plan pracy Rady Gminy Stegna na 2021 rok.
 • Plan pracy Komisji ds. Społecznych na 2021 rok.
 • Plan pracy Komisji ds. Budżetu na 2021 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 • Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2020 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2020.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.;
 • przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2021 rok;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Stegna do podjęcia uchwały w sprawie zapowiadanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
 • pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Stobiec i Chełmek;
 • przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica;
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa i ulicą Lipowa, Morska;
 • przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działek nr 102 oraz 634/6 obręb Jantar;
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 612,  położonej w miejscowości Jantar na cele drogowe;
 • wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiące własność Gminy Stegna;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. osób prywatnych nr 370/3 oraz 370/7;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikoszewo obejmującej część dz. gminnej nr 303 oraz dz. osób prywatnych nr 235/8;
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stegna;
 • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo";
 • zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021;
 • zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
 • Wolne wnioski i informacje.

Transmisja on-line https://youtu.be/JqH4TKWoYaw

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl