Wydanie nr 28 / 2022   

 

czwartek, 04 marzec 2021 21:36

Uczniowie Zespołu Szkół w finale konkursu „Razem do zawodu”

Napisał

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim przystąpili do konkursu: „ Razem do zawodu” organizowanego w ramach projektu: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym konkursu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy, poprawa zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, a także promocja szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zawodach odpowiadających branżom kluczowym Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku.

Celem organizacji konkursu „Razem do zawodu” jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych metodą projektu edukacyjnego przez zespoły projektowe złożone od 3 do 5 uczniów.

Konkurs składa się z 4 etapów:

  • Nadsyłanie przez Organ Prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu.
  • Nadsyłanie przez szkołę Karty Projektu.
  • Analiza przez zespół projektowy nadesłanych Kart Projektów, zawierających syntetyczny opis projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Prezentacja przez zespół projektowy projektu przed komisją konkursową- Konkursu „Razem do zawodu”.

-Miło jest nam poinformować, że zespół projektowy z klasy II Technikum – o profilu kształcenia: technik mechanik w osobach: Błażej Byra, Konrad Grot, Remigiusz Grzesiak, Filip Kruszyński, Maksymilian Kwestorowski zakwalifikował się do IV etapu konkursu - informuje mgr Gabriela Figacz kierownik praktycznej nauki zawodu- Z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie oraz bezpieczeństwo uczestników, konkurs odbędzie się w formule prezentacji online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w ostatnim już etapie konkursu, który odbędzie się dnia 10 marca 2021 r 

 

Skomentuj