NEWSY:

Wydanie nr 262 / 2020   

 

poniedziałek, 03 sierpień 2020 11:07

Zawiadomienie i wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisane przez

Zawiadomienie i wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. ) informuje, że w dniu 03 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34 został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz został również opublikowany na naszej stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Stegna, dnia 03.08.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.                       

Miejscowość                       

Nr działki                        

Pow. 
w ha 

Nr KW                        

Opis 
nieruchomości 

Wartość nieruchomości Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

Czas trwania 
umowy 


Uwagi 

 

1.

Stegna

cz.dz. 664

0,0002 ha

GD2M/       00043334/9

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka 664 w Stegnie  stanowi użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Część działki 664 o pow. 2 m² przeznacza się do dzierżawy pod usytuowanie podstawy nośnika reklamy, a powierzchnia reklamowa umieszczona na ww. nośniku reklamy wynosi  do 5m².

czynsz roczny za podstawę nośnika reklamy 100,00 zł. netto oraz czynsz roczny za powierzchnię reklamową umieszczoną na nośniku reklamy  300,00 zł. netto, co łącznie stanowi kwotę 400,00 zł. za rok 2020 będzie

płatny przed podpisaniem umowy, a w latach kolejnych płatny do dnia 30 września każdego roku.

do dnia 31.12.2022 r.                        

Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 03 sierpnia 2020 roku na okres 21 dni.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl

 

 

SGB tarcza8