NEWSY:

Wydanie nr 224 / 2020   

 

wtorek, 14 lipiec 2020 21:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia na okres do 3 lat Wyróżniony

Napisane przez

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zmianami)   o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:     

 

Lp.

Nr

ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie
 w księdze wieczystej
KW nr

Powierzchnia
w  ha/m2

Położenie

nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie

Forma sprzedaży,

dzierżawy

  

Wartość
 nieruchomości,

 zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat

1

25/9

GD2M/00044897/0

688 m2

Grochowo Pierwsze 

Nieruchomość gruntowa

Ogródek przydomowy

Dzierżawa na okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny 895  zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

2

198/1

GD2M/00041598/3

116 m2

Łaszka

Nieruchomość gruntowa

Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy

Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny 620 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

3

198/1

GD2M/00041598/3

131 m2

Łaszka

Nieruchomość gruntowa

Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy

Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny 640 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

3

198/1

GD2M/00041598/3

123 m2

Łaszka

Nieruchomość gruntowa

Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy

Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny 721 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

4

316/8

 

1971 m2

Sztutowo

Nieruchomość gruntowa

Teren przeznaczony pod usługi

Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny 5350 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.07, każdego roku obowiązywania umowy

5

72/3

GD2M/00041060/3

144 m2

Groszkowo

Nieruchomość gruntowa

Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu

Cena wywoławcza netto 7.200 zł.  plus należny podatek VAT

6

73/6

GD2M/00041059/3

655 m2

Groszkowo

Nieruchomość gruntowa

Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu

Cena wywoławcza netto 32.750 zł. plus należny podatek VAT

7

72/5

GD2M/00041060/3

800 m2

Groszkowo

Nieruchomość gruntowa

Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu

Cena wywoławcza netto 40.000 zł. plus należny podatek VAT

8

357/58

GD2M/00045099/3

1,2539 ha

Sztutowo

Nieruchomość gruntowa

Działka przeznaczona jest pod funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym; w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych, dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu

Cena wywoławcza netto 1.200.000 zł. plus należny podatek VAT

9

354/2

GD2M/00045099/3

0,5287 ha

Sztutowo

Nieruchomość gruntowa

Działka przeznaczona pod funkcję mieszkaniowo usługową w zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków.

Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu

Cena wywoławcza netto 659.000 zł. plus należny podatek VAT

   

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 14.07.2020 r. do 4.08.2020

 Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl

 

 

SGB tarcza8