Wydanie nr 177 / 2022   

 

środa, 25 marzec 2020 08:34

II Sesja Rady Powiatu. Zobacz czym zajmą się radni. Wyróżniony

Napisał

II SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 30.03.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 ze  zm.) zwołuję II  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  30.03.2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji:  I z dnia 31.01.2020 r.     
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020)”  w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  4.2 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III.” - przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski.
  4.3 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. -  przedstawia Pani Irena Denis – Skarbnik Powiatu
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Zakończenie obrad.

 

Sesja odwołana.

 

Skomentuj