Wydanie nr 147 / 2019   
maj 27, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

V Sesja Rady Gminy Stegna (+Wideo)

V Sesja Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 – 2023 na dzień 18 marca 2019 r. na godz. 1000 w Domu Ludowym w Rybinie.

 

Komentarz pani Wójt Ewy Dąbskiej

Pełne nagranie wideo.

 

SesjaStegna18032019-5
SesjaStegna18032019-1
SesjaStegna18032019-2
SesjaStegna18032019-3
SesjaStegna18032019-4
SesjaStegna18032019-7
SesjaStegna18032019-8
SesjaStegna18032019-9
SesjaStegna18032019-10
SesjaStegna18032019-11
SesjaStegna18032019-12
SesjaStegna18032019-13
SesjaStegna18032019-14
SesjaStegna18032019-15
Previous Next Play Pause
SesjaStegna18032019-5 SesjaStegna18032019-1 SesjaStegna18032019-2 SesjaStegna18032019-3 SesjaStegna18032019-4 SesjaStegna18032019-7 SesjaStegna18032019-8 SesjaStegna18032019-9 SesjaStegna18032019-10 SesjaStegna18032019-11 SesjaStegna18032019-12 SesjaStegna18032019-13 SesjaStegna18032019-14 SesjaStegna18032019-15

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Plan pracy Rady Gminy Stegna na 2019 rok.
 8. Plan pracy Komisji ds. Budżetu Rady na 2019 rok.
 9. Plan pracy Komisji ds. Społecznych na 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
 11. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
 • wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Stegna na członka Gminnej Rady Oświatowej;
 • zmiany Uchwały NR XXV/190/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2019;
 • zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r.
  w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 150
  w miejscowości Rybina obr. Rybina w drodze bezprzetargowej;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 258/2 w miejscowości Żuławki w drodze przetargowej;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 239/9 położnej w miejscowości Jantar;
 • przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości Jantar;
 • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2019 rok;
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 z dnia 17 października 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019r.;
 • wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji;
 • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu
  na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Prawy Brzeg Wisły –Stegna Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”;
 • zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019;
 • zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
 2. Wolne wnioski i informacje.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety. Nowy Dwór Gd. - 11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Wybory do europarlamentu 2019. Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego głosowali.

Krynica Morska z najwyższą frekwencją w Polsce - 26.05.2019

Gmina Stegna. Jantarowy Przełaj 2019. Już 25 maja.

Raport o stanie gminy. VII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 23.05.2019

Anna Fotyga spotkała się z mieszkańcami Nowego Dworu Gdańskiego -18.05.2019

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja.

Gmina Stegna. Kajakiem przez Żuławy. Nowe przystanie.

Wpłynęło siedem ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej.

Uczniowie ze szkół z Mierzei Wiślanej wzięli udział w konkursie "Mierzejowy Maratonix z głową".