Wydanie nr 78 / 2019   
marzec 19, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Reklama Poziom Góra

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna w sprawie: zgłaszania kandydatur do prac komisji konkursowej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna z dnia 06.03.2019 r. w sprawie: zgłaszania kandydatur do prac komisji konkursowej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna z dnia 06.03.2019 r.

 W sprawie: zgłaszania kandydatur do prac komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w ramach realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.

Na podstawie art.15 ust. 2a, 2b, 2d,2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz.450 ze zm.) informuję , że:

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatury osób do pracy konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Stegna z dnia 06.03.2019r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży

2. Zgodnie z art. 15 ust.2d ww. ustawy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składające oferty w ramach ww. konkursu nie mogą zgłaszać swoich kandydatur do komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust.2d ww. ustawy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składające oferty w ramach ww. konkursu nie mogą zgłaszać swoich kandydatur do komisji konkursowej.

4. Zgłoszenie należy składać w formie pisemnej podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ww. ustawy.

5. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy kandydata do komisji konkursowej, a także dołączyć pisemną zgodę zgłaszanego kandydata do prac w Komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stegna przewiduje miejsca w komisji konkursowej dla 2 kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Z pośród zgłoszonych kandydatur w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które w swoim statucie mają wpisaną działalność związaną z profilaktyką uzależnień.

O wyniku wyboru kandydatów powiadomimy na stronie Urzędu Gminy Stegna.

Wójt: E. Dąbska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety.  Nowy Dwór Gd. -  11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Nowa Piątka wyrusza w Pomorskie.

Nowy Dwór Gd. Powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Weź udział w akcji "Nie do pary" z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

Jantar. Szkolny etap konkursu wiedzy pożarniczej.

NOWY DWÓR GDAŃSKI  NARKOTYKI, DOPALACZE ORAZ AIDS – SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE  Z UCZNIAMI.

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim. Zmiana siedziby.

V Sesja Rady Gminy Stegna (+Wideo)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15-16.04.2019 r.